Gå till innehållet

Digital och personlig kundupplevelse

Under de senaste åren har Bliwa utvecklat ett nytt skadesystem som möjliggör en mer digitaliserad kundupplevelse där kunden enkelt kan följa sitt ärende. Vi kombinerar en smidig digital skadehantering med erfarna handläggare som har spetskompetens inom personförsäkring.

Vid en skadeanmälan letar vi även efter kundens möjlighet att få ersättning från andra försäkringar hos oss. Om en försäkrad till exempel får ersättning från sjukförsäkringen så kan denna också efter en tid ha rätt till ersättning från sjukkapitalförsäkringen.

Vi gör utbetalningar i de fall den försäkrade har rätt till ersättning, oavsett om den har gjort en ny skadeanmälan eller inte. Det är väldigt uppskattat av våra kunder.

”Bra och snabba svar av kompetent personal”
Hanne, kund hos Bliwa

Det ska vara lätt att anmäla skada via Bliwa.se. Därför arbetar vi kontinuerligt med att göra skadeanmälan enklare. En automatiserad skadereglering resulterar i snabb
hantering av ärenden och snabba utbetalningar. Efter kundens medgivande kan vi hämta information direkt från olika instanser. Det underlättar för kunden som inte längre behöver skicka egna utdrag eller vänta på att en skadereglerare ska hantera och bekräfta skadeanmälan.

Smidig hantering

  • Automatiserad snabb skadereglering och utbetalning
  • Vi letar efter möjligheter att få ersättning från övriga försäkringar
  • Vi har kort handläggningstid och är måna om att våra kunder får hjälp snabbt

Bliwa Livförsäkrings års- och hållbarhetsredovisning 2023