Gå till innehållet

Trygga människor skapar hållbara samhällen

Vi har kundernas och samhällets långsiktiga trygghet som yttersta uppdrag och drivkraft. Vid överskott delar vi inte ut det till några aktieägare utan till våra kunder, i form av ett starkare erbjudande eller en lägre premie. Något som skapar tryggare kunder och därmed också ett tryggare samhälle.

Vår skadehantering

Digital och personlig kundupplevelse

Under de senaste åren har Bliwa utvecklat ett nytt skadesystem som möjliggör en mer digitaliserad kundupplevelse. Vi kombinerar en smidig digital skadehantering med erfarna handläggare som har spetskompetens inom personförsäkring.

En hälsosam arbetsplats

Bliwa präglas av ett starkt affärs- och kundfokus med utveckling, kompetens och samarbete som ledstjärnor. Vi vill skapa en miljö som tydligt visar att allas insats har betydelse för att nå våra gemensamma mål, som ger rätt förutsättningar för att utvecklas och som bidrar till en sund balans i livet. I slutändan är vi övertygade om att det bidrar till en stark kultur där vi utvecklas tillsammans i enlighet med våra värderingar. Allt i strävan att utveckla verksamheten och vara det självklara valet för kunder och medarbetare.

Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Bliwa. 

Bliwa Livförsäkrings års- och hållbarhetsredovisning 2023