Gå till innehållet

Trygga människor skapar hållbara samhällen

Hållbarhet är självklart för oss.  För vi vet att starka och hållbara samhällen byggs
av trygga människor. Vi ska se  till att människor får den hjälp de behöver, helt enkelt.
Det gör vi genom att hjälpa våra kunder att vara bra försäkrade, ta hand
om vår personal och bidra till en mer hållbar värld.

Försäkringar är en viktig del av ett hållbart samhälle

Försäkringar är en viktig del av samhällets sociala skyddsnät för människor vid olika händelser i livet. De bidrar till ett socialt hållbart samhälle, men också till ekonomisk hållbarhet för den enskilde individen. Våra försäkringar hjälper människor ekonomiskt, med vård eller rehabilitering vid arbetslöshet, sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Vi kan på så sätt öka tryggheten, förbättra människors hälsa och ekonomiska situation och bidra till mer hållbara företag, organisationer och samhällen.

Hållbara samhällen

"Trygghet avgörande för långsiktig hållbarhet"

Hållbara investeringar lönar sig i längden

Som försäkringsbolag påverkar vi vår omvärld utifrån hur vi väljer att investera vårt kapital. Med ansvarsfull kapitalförvaltning kan vi göra skillnad och bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi ser också att hållbara investeringar ger högre avkastning i längden.

Engagerade medarbetare presterar bättre

För att göra ett bra jobb måste man se den stora bilden och förstå sin roll i den. Man måste ha kunskaper och verktyg och man måste känna stöd och uppmuntran. En grundförutsättning är att må bra och ha en sund balans i livet.