Gå till innehållet

Trygga människor skapar hållbara samhällen

För Bliwa har hållbarhet alltid varit en naturlig del av vår själ och utgör grunden som hela vår verksamhet vilar på. Vi är ett företag ägt av kunderna. Som försäkrar människor – inte saker. Som har kundernas och samhällets långsiktiga trygghet som yttersta uppdrag och drivkraft. 

Starkt resultat 2021

"Vi har en ambitiös utvecklingsagenda med stort fokus på digitalisering och hållbarhet." 

Ansvarsfulla investeringar

Bliwa har en grön investeringsprofil och varje investeringsmöjlighet utvärderas med fokus på långsiktig hållbarhet. Vi investerar uteslutande i fonder hos förvaltare som har signerat och efterlever FN:s principer för ansvarfulla investeringar (PRI) och som investerar i företag som är mer hållbara än andra likvärdiga företag. Våra investeringar ska bidra till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). 

En hälsosam arbetsplats

Bliwa styrs av ömsesidiga principer och ett mycket starkt kundfokus, vilket också sätter en tydlig prägel på medarbetarfrågorna. Centralt är att skapa en hälsosam arbetsmiljö där medarbetarna ges rätt förutsättningar, att utvecklas och hitta en sund balans i livet. Målet är att skapa en stark företagskultur där våra värderingar blir styrande. Allt detta för att utveckla Bliwa framåt och på så sätt vara det självklara valet för våra kunder och våra medarbetare.