Gå till innehållet

Vår historia

Bliwa har stolta anor och ett släktträd med rötter från Förenade Liv som sträcker sig från mitten av 1900-talet. Men startpunkten för dagens Bliwa är mars 2003.

De första åren låg huvudfokus på gruppförsäkring för anställda i större och medelstora företag. Ambitionen var att växa genom att våra kunder rekommenderade oss för andra potentiella kunder. Det funkade och successivt fick vi nya riktigt stora kunder.

Framgången och tillväxten var ett resultat av att kombinera den gedigna kompetensen och erfarenheten från 50 år av riskförsäkring för grupper med att vara en uppstickare och en nytänkare med väldigt stort kundfokus på en etablerad gruppförsäkringsmarknad.

Ett bra exempel på det är när vi blev kontaktade av Ledarna som frågade om vi kunde tänka oss att utveckla en inkomstförsäkring för deras medlemmar. På bara några veckor startade vi ett nytt bolag och kunde från 2005 erbjuda inkomstförsäkring till Ledarnas medlemmar. Det blev starten för ett nytt och växande affärsområde för Bliwa.

Finansiella rapporter

Här hittar du våra års- och hållbarhetsredovisningar. 

Bliwa i siffror

En annan viktig milstolpe som vi är stolta över är när vi 2018 blev ny försäkringsgivare för Unionens medlemsförsäkringar. Avtalet var då största som tecknats på den svenska marknaden för gruppförsäkring. Vi blev lite extra stolta när vi dessutom fick förnyat förtroende av Unionen 2022.

Under åren byggde vi en stark kultur med att jobba tillsammans och att ha fokus på kund och affär. Det var en förutsättning för att vi skulle klara av att bygga ett framgångsrikt och lönsamt försäkringsbolag. Det gäller än idag.

Utvecklingen under Bliwas första 20 år har varit stark. Bolaget har gått från några få kunder och 35 miljoner kronor i premier till nästan en miljon försäkrade med en miljard kronor i premier. Det har varit 20 år av kundfokus, entreprenörsanda och tillväxt.

Idag är Bliwa etablerat som ett kundfokuserat specialistbolag inom gruppförsäkring med fokus på personförsäkring. Hela vår verksamhet bygger på att bidra till ett hållbart samhälle. Som kundägt försäkringsbolag har vi inga aktieägare.  Vi styrs inte av kortsiktiga vinstintressen. I stället har vi en viktig och långsiktig roll i samhällets sociala skyddsnät.

Om oss

Vi försäkrar människor

På Bliwa arbetar vi bara med personförsäkringar. Vi jobbar alltså inte med saker, utan med människor. Det här präglar oss som företag.