Gå till innehållet

Så många förlorar sin ersättning vid längre arbetslöshet

På grund av en tidsbegränsning i inkomstförsäkringen blir många av med sin ersättning när basförsäkringens ersättningsdagar är slut.  För att fortsätta att få ersättning beräknad på upp till 80 procent av lönen behöver du en tilläggsförsäkring som säkrar din ersättning över längre tid.

Att bli av med jobbet kan vara tufft, särskilt i tider av lågkonjunktur när det ofta kan ta längre tid att hitta en ny försörjning. Förutom att du måste ut på arbetsmarknaden igen och visa upp dina kunskaper, kan det förstås också innebära en ekonomisk smäll för dig och familjen när du inte längre får någon lön. Vår inkomstförsäkring kan hjälpa dig med ekonomin under arbetslösheten och skapa trygghet även när jobbsökandet känns motigt.

Nästan hälften når tidsgränsen i basförsäkringen, och av dem saknar 6 av 10 den tilläggsförsäkring som kan förlänga tiden med ersättning.

Många tror att det går snabbt att hitta ett nytt jobb, men enligt Bliwas statistik når nästan hälften (47 procent) tidsgränsen i vår basförsäkring, som ofta ligger på runt ett halvår. Av dem saknar nästan 6 av 10  (57 procent) tilläggsförsäkring tid vilket innebär att ersättningen från Bliwa upphör. För den försäkrade som är fortsatt arbetslös när basförsäkringens ersättningsdagar är slut försvinner en väsentlig del av ersättningen. För de 4 av 10 (43 procent) som har tecknat tilläggsförsäkring tid fortsätter i stället ersättningen att betalas ut under de extra ersättningsdagarna.

Hur fungerar ersättningen vid arbetslöshet?

I de allra flesta fackförbund behöver du vara medlem i a-kassan för att få ersättning från inkomstförsäkringen.* Om du blir ofrivilligt arbetslös kan du få ersättning från dem så länge som du är medlem och uppfyller a-kassans och inkomstförsäkringens krav. A-kassan har ett tak på 26 400 kronor vilket motsvarar 80 procent av en månadslön på 33 000 kronor. Har du en högre inkomst än 33 000 kronor i månaden är en inkomstförsäkring ett bra sätt att få ersättning beräknad på upp till 80 procent av lönen under en viss tid.

En tidsbegränsning i inkomstförsäkringen gör att ersättningen slutar att betalas ut när ersättningsdagarna är slut. Den exakta tiden varierar beroende på vilket fackförbund och avtal du tillhör. För att säkra din inkomst under en längre tid finns Bliwas tilläggsförsäkring tid. Beroende på vilket fackförbund du är medlem i kan antalet dagar och villkor för ersättning variera, men alla har möjlighet att säkra en större del av sin lön över en längre tid än med enbart basförsäkringen. På Mina Sidor eller genom att göra Behovsguiden kan du se vilket skydd du har i dag och vilka ytterligare försäkringar du har möjlighet att lägga till.

Det osäkra ekonomiska läget i Sverige påverkar förstås arbetsmarknaden. Enligt SCBs statistik har arbetslöshetstiden - den tiden som arbetssökande befinner sig mellan anställningar - ökat under de senaste åren. När allt fler är arbetslösa allt längre, innebär det att fler når max antal dagar som basförsäkringen i inkomstförsäkringen täcker. Efter det kan ersättningen sjunka markant då även ersättningen från a-kassan sänks efter 100 dagar – om du då inte har en tilläggsförsäkring. 

Bli rätt försäkrad med Behovsguiden

Här får du reda på vilka försäkringar du har i dag, både hos oss och andra försäkringsbolag. Du kan också se vilka av våra försäkringar du kan lägga till för att anpassa skyddet efter din livssituation. Om du till exempel har en högre lön än den som ingår i basförsäkringen eller vill ha ersättning under längre tid kan det finnas tilläggsförsäkringar i ditt gruppavtal som ökar din ekonomiska trygghet vid arbetslöshet. 

*Försäkringsvillkor kan skilja sig åt mellan olika avtal och fackförbund. Information om den försäkring som just du omfattas av hos Bliwa hittar du på Mina sidor.

Publicerad: 29 januari 2024.