Gå till innehållet

Sjukförsäkringens nivåer bestämmer storlek på ersättningen

Bara för att du har en sjukförsäkring innebär det inte att du får en anpassad ersättning vid sjukskrivning, sett till din inkomst. Våra sjukförsäkringar är uppdelade på olika nivåer – försäkringsbelopp – och det krävs att du gör ett aktivt val för att du ska kunna få ut maximal ersättning. Så här funkar det.

På Bliwa upplever vi att många kunder saknar kunskap om vad deras sjukförsäkring omfattar och därför riskerar att bli besvikna på ersättningen de får. En del tror att sjukförsäkringen, likt inkomstförsäkringen, ger en ersättning procentuellt baserad på inkomsten. Så är det inte utan sjukförsäkringen är knuten till ett bestämt belopp. Något som gör det enkelt att välja vilket skydd som passar dig, men som också ställer krav på dig att välja rätt nivå på ditt skydd. I den här guiden går vi igenom hur du ser till att ha ett skydd som passar dig.

Varför ligger jag på så låg nivå?

Alla som är försäkrade hos Bliwa är anslutna via ett gruppavtal, det kan till exempel vara via din arbetsgivare eller ditt fackförbund. Det innebär att alla som omfattas av avtalet går in på samma nivå. Det är därför vanligt att du hamnar på en nivå som inte är anpassad efter just din individuella lön eller livssituation. Tanken är att du själv sedan ska anpassa ditt skydd utifrån behov av ekonomisk trygghet – något som många missar och därför får en lägre ersättning än vad de har räknat med.

Sjukförsäkringen

En sjukförsäkring kan ge dig ekonomisk ersättning om du är sjukskriven längre än 90 eller 360 dagar, beroende på villkoren i ditt gruppavtal. Om du blir sjukskriven kan du i Sverige få förhållandevis hög ersättning från Försäkringskassan och din arbetsgivare, särskilt om du omfattas av ett kollektivavtal. Men blir du sjukskriven under en längre tid kan ändå inkomstbortfallet bli kännbart, särskilt när det trappas ned med tiden. Även om du omfattas av ett kollektivavtal och din arbetsgivare betalar sjuklön, så upphör ofta ersättningen efter 360 sjukdagar.

Långa sjukskrivningar är vanligt när det handlar om till exempel psykisk ohälsa, den i dag vanligaste orsaken till sjukskrivning. Vår sjukförsäkring betalas ut när du varit sjukskriven en viss tid, och rätten till ersättning baseras i första hand på Försäkringskassans bedömning av din arbetsförmåga. Det är då nivåerna blir avgörande för din ersättning.

De flesta hos oss är försäkrade på ett relativt lågt försäkringsbelopp. Den lägsta nivån hos Bliwa är 1600 kronor, något som är anpassat för att täcka upp inkomstbortfallet för dig som tjänar under 15 000 kronor i månaden. Enligt SCB ligger medellönen i Sverige på 38 300 vilket innebär att många riskerar att få en lägre ersättning än de skulle behöva vid en sjukskrivning. Du kan själv välja vilket belopp du vill vara försäkrad till, men ersättningen får aldrig bli högre än 90 procent av din inkomst.

Exempel

Anna arbetar på ett företag som saknar kollektivavtal och har en lön på 38 300 kronor. Under en period får hon för mycket att göra och drabbas till slut av utmattning. Hon blir sjukskriven under ett år och får under de första 90 dagarna 29 310 kronor före skatt. Efter 90 dagar kan hon söka ersättning från sin sjukförsäkring. Om Anna då har kvar den lägsta nivån i sin sjukförsäkring hos Bliwa får hon 30 910 kronor i månaden före skatt.  Om Anna har sett över sina nivåer och anpassat dem efter inkomsten kan hon i stället få ut 32 310 kronor i månaden före skatt.

Diagnosförsäkring

 Som namnet antyder kan diagnosförsäkringen ge ersättning vid en allvarlig diagnos som hjärtinfarkt, stroke och cancer. Diagnosförsäkringen omfattar inte bara sjukdomar utan även diagnoser efter olyckor, till exempel förlamning. Ersättningen delas ut som ett engångsbelopp och är skattefri.

I försäkringen kan du välja vilket belopp du vill försäkra dig för. Beroende på avtal så kan nivåerna skilja sig åt, men de flesta går in på en låg nivå. Många gånger handlar det om hundratusentals kronor i skillnad på ersättning mellan den lägsta och den högsta nivån.

Exempel

Vid en rutinkontroll upptäcker läkaren tecken på att Anna har cancer. Hon får senare en cancerdiagnos och har då rätt till ersättning från sin diagnosförsäkring. Hon har inte aktivt ändrat sin nivå i försäkringen och ligger kvar på den lägsta nivån. Då har hon rätt till en ersättning på 1 prisbasbelopp (57 300 kronor). Hade hon höjt sin nivå hade hon i stället kunnat få en utbetalning på 10 prisbasbelopp, 573 000 kronor. Eftersom beloppet är skattefritt kan det göra stor skillnad i vardagen för Anna och hennes anhöriga.

Sjukkapital

För den som blir långvarigt sjuk och får en nedsatt arbetsförmåga, finns försäkringen sjukkapital som ett extra ekonomiskt stöd. Den fungerar som ett komplement till sjukförsäkringen och för att få ersättning behöver du ha beviljats sjukpenning till minst 25 procent under tre sammanhängande år, eller totalt tre år under en femårsperiod. Pengarna delas ut som ett engångsbelopp och är skattefritt.

Precis som med övriga försäkringar är det belopp du får ut direkt kopplat till vilken nivå du har valt på försäkringen, samt till vilken grad din arbetsförmåga bedöms nedsatt.

Mellan den högsta och lägsta nivån kan det skilja över 2 miljoner kronor i möjlig ersättning. Det betyder inte att den högsta nivån är rätt för just dig, men du behöver se över din försäkring för att anpassa skyddet så att du känner dig trygg med den ersättningen du kan få.

Exempel

Anna fortsätter att ha problem med psykisk ohälsa efter sin sjukskrivning och får nedsatt arbetsförmåga med 50 procent. Efter tre år har hon rätt till ersättning från sitt sjukkapital. Hon har inte uppdaterat sina nivåer och ligger därför kvar på lägsta nivån inom sitt avtal, det innebär att hon får ut 286 500 kronor vilket motsvarar 50 procent av 10 prisbasbelopp*. Hade Anna i stället höjt sin nivå hade hon inom sitt avtal kunnat få ut 1 432 500 kronor, 50 procent av 50 prisbasprisbelopp. Hade hon fått nedsatt arbetsförmåga till 100 procent hade ersättningen blivit dubbelt så mycket.

*1 prisbasbelopp motsvarar 57 300 kronor (2024).

Digital tjänst

Är du rätt försäkrad?

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra. 

Publicerad: 15 april 2024.