Gå till innehållet

Sjukkapital

Vad händer om du blir sjuk under en längre period? Om din förmåga att arbeta minskar rejält? Ett sjukkapital kan vara ett bra komplement till samhällets skydd.

  • Engångsbelopp om du är sjuk länge

  • Stöd om du förlorar förmågan att arbeta

  • Komplement till samhällets skydd

Engångsbelopp om du blir sjuk länge

Sjukkapital är ett bra komplement till samhällets skydd ifall du blir långtidssjuk. Du kan få ersättning om du beviljats sjukpenning till minst 25 procent under tre sammanhängande år eller totalt tre år under en femårsperiod, alternativt om du beviljats sjukersättning till minst 25 procent. 

Du som har kollektivavtal har ett mer omfattande skydd, men om du är sjuk under flera år eller saknar kollektivavtal kan du behöva extra ekonomiskt stöd. I det läget är ett sjukkapital ett viktigt komplement. Den betalas ut i form av ett skattefritt engångsbelopp.

Vanliga frågor om sjukkapital

Behovsguiden

Bli rätt försäkrad med Behovsguiden

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra.