Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter 2016.

Klicka för att bläddra i rapporten

Ladda ner som pdf

Bliwa har valt att inte inte längre producera en tryckt årsredovisning. Valet ligger i linje med vårt hållbarhetsarbete och vårt digitala utvecklingsarbete, där vi lägger allt större fokus på webben och övriga digitala kanaler som källa för information. Vi har även beaktat Bliwas snabba förändringstakt och ett ökat behov av ständiga uppdateringar.

Här ovan kan du bläddra i förvaltningsberättelse och finansiell rapport. Dokumentet finns även att ladda ner och skriva ut som pdf under rubriken Finansiell information.

Beskrivningen av Bliwas arbete under det gångna året har vi istället valt att publicera direkt på webben. Vår ambition är att innehållet ska uppdateras löpande för att kunder och ägare samt andra intressenter i varje stund ska ha tillgång till aktuell information om vad som händer på Bliwa.