Tillsammans bygger vi morgondagens trygghet.

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag, så trygga och nöjda kunder är det absolut viktigaste för oss. Sedan ett år tillbaka har vi därför jobbat extra mycket med att bygga kunskap om våra kunders behov, beteenden och förväntningar. Av det arbetet har vi lärt oss mycket om våra kunders upplevelse av vad trygghet egentligen är, och vi utvecklar nu kontinuerligt vår verksamhet utifrån den kunskapen. Men för att våra försäkrade ska känna att de är trygga måste vi också vara begripliga i alla delar av vår kommunikation. Dessutom måste vi utveckla tjänster som är lättillgängliga och användarvänliga, för att möta de försäkrade i de kanaler de själva väljer.

För att kunna ta vara på affärsmöjligheterna i en allt mer digitaliserad värld måste vi förstå vad som skapar värde och engagemang, både idag och i morgon. Teknikutveckling låter nya aktörer utmana traditionella försäkringsbolag, samtidigt som alla måste förhålla sig till omfattande regelverk, bland annat kring hantering av personuppgifter. Utvecklingen ställer därför nya krav på en proaktiv och anpassningsbar verksamhet, som balanserar integritet med kund- och affärsnytta. Samtidigt innebär den också stora möjligheter för de försäkringsbolag som klarar av den omställningen.

En förutsättning för att nå dit är Bliwas duktiga medarbetare. Både gamla och nya. Det senaste året har hälften av våra nya medarbetare kommit från andra branscher. De tillför spetskompetens, nytänkande och kreativa lösningar som hjälper oss att bli ännu bättre på det vi gör. En annan förutsättning är våra kunder. En av våra viktigaste framgångsfaktorer är att vi alltid har varit nära våra kunder och därför kan möta dem på deras villkor. Som kundägt försäkringsbolag genomsyras vårt sätt att arbeta av öppenhet, samverkan och långsiktiga relationer. En långsiktigt hållbar och lönsam affärsverksamhet kräver ett ansvarsfullt agerande och ett kontinuerligt utvecklingsarbete med utgångspunkt i våra kunders behov och deras ökade digitala närvaro.

Tack till våra kunder och samarbetspartners för ett givande samarbete under 2016. Nu arbetar vi tillsammans vidare för att möta morgondagens behov av ett tryggt och begripligt försäkringsskydd.

Kristina Ensgård, vd Bliwa Livförsäkring