Gå till innehållet
ung man mobil kaffe

Så blir din ersättning om du blir arbetslös

Sverige har ett starkt socialt skyddsnät, men det är viktigt att ha koll på vad du kan räkna med om du blir arbetslös. Orealistiska förväntningar kan göra att du hamnar i en ekonomisk knipa. Vi reder ut vad som gäller vid arbetslöshet.

Framtidsplaner brukar fokusera på allt roligt som ligger runt hörnet och sällan på de problem som kan uppstå, men det kan vara bra att ha koll på vad som händer om livet tar en tråkig vändning. 

Det kan till exempel vara skönt att veta att du kan bo kvar i huset om du skulle bli sjuk eller bli av med jobbet. De flesta i Sverige behöver inte ändra sin livsstil helt vid till exempel en arbetslöshet, men ju mer du vet i förväg desto större chans att du slipper obehagliga överraskningar.


Tillfälliga regler för att möta coronapandemin

De flesta svenskar är medlemmar i en a-kassa, som är en slags inkomstförsäkring vid arbetslöshet. För att ha rätt till a-kassa ska du i vanliga fall ha jobbat minst sex månader med minst 80 timmar per kalendermånad under senaste året eller att du jobbat minst 480 timmar under sex sammanhängande månader, med minst 50 timmar i var och en av de sex senaste månaderna. 

För att möta coronapandemin och en förväntat ökad arbetslöshet har regeringen föreslagit att kravet inte ska vara lika omfattande. Det nya förslaget innebär att man behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader. Ändringen gör det möjligt för fler personer som varit timanställda eller arbetat deltid att få ersättning.

Även ersättningen från a-kassan höjs tillfälligt. Tidigare har du kunnat få upp till 80 procent av din tidigare lön, men högst 20 020 kronor per månad innan skatt. Från den 13 april 2020 till den 3 januari 2021 vill regeringen höja takbeloppet för de första hundra dagarna i arbetslöshetsförsäkringen till 1 200 kronor per dag. Detta innebär att du kan få upp till 80 procent av din lön, men högst 26 400 kronor per månad innan skatt.

Är du inte medlem i en a-kassa eller har varit medlem för kort tid så kan du fortfarande ha rätt till en grundersättning på upp till 8 000 kronor i månaden innan skatt. Kolla med din a-kassa för att få reda på vad som gäller dig.

De flesta får inte 80 procent av lönen från a-kassan

Många tror att man får 80 procent av lönen i a-kassa. Men taket i a-kassan gör att de flesta får betydligt mindre än så. Med en inkomstförsäkring har du bättre ekonomiskt skydd, ifall du skulle bli arbetslös. 

Läs mer om inkomstförsäkringen.

infoikon

Ersättningen sänks efter 200 dagar

– Några saker som kan påverka din rätt till ersättning är om du slutat på egen begäran, om du varit anställd eller jobbat som egen företagare. Sjukdom och studier kan också påverka ersättningen, säger Anette Ben Naceur, försäkringsansvarig på Unionens arbetslöshetskassa.

A-kassa har du under 300 dagar och under de första 200 dagarna ligger på ersättningen på 80 procent, de resterande 100 dagarna ligger den på 70 procent. Föräldrar med barn under 18 år har ytterligare ersättning i ytterligare 150 dagar.

– En viktig sak att tänka på är att se till att meddela oss på a-kassan om eventuella förändringar. Det är du som har ansvar att skicka in korrekta uppgifter så var noga med att fylla i det korrekt. Du kan bli återbetalningsskyldig om du lämnar felaktiga uppgifter och i värsta fall kan det räknas som bidragsbrott, säger Anette Ben Naceur.


Du måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen

För att ha rätt till ersättning från a-kassan måste du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. Du ska också vara redo att ta ett nytt jobb direkt, vilket innebär att du måste vara i Sverige, inte sjukskriven och ha eventuell barnomsorg ordnad. Det får inte finnas några omständigheter som hindrar dig från att ta ett lämpligt arbete under tid som du ansöker om arbetslöshetsersättning.

– När du skriver in dig som arbetssökande får du ett planeringssamtal med din arbetsförmedlare. Ni får prata igenom hur situationen ser ut och du får hjälp och stöd så att du vet hur arbetsmarknaden ser ut och hur man söker jobb, säger Ellinor Wassberg, jobbsökarexpert på Arbetsförmedlingen.

Om du tidigare haft ett jobb som du inte mådde bra av kan vi hjälpa dig att titta på vad som skulle passa i stället.
Ellinor Wassberg, jobbsökarexpert, Arbetsförmedlingen

Långtidsarbetslösa kan få ersättning från Försäkringskassan

Den dagen du inte längre får ersättning från a-kassan kan du få ersättning från Försäkringskassan om du är inskriven i något av Arbetsförmedlingens program. En person som inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning och därför inte haft någon a-kassa får 223 kronor per dag. 

För en person som deltar i program och som tidigare fått arbetslöshetsersättning men utförsäkrats, det vill säga fått alla 300 dagar, så är ersättningen från Försäkringskassan istället 65 procent av den genomsnittliga inkomst som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen. 

För en person som deltar i program och som skulle haft rätt till arbetslöshetsersättning är ersättningen på samma nivå som arbetslöshetsersättningen skulle ha varit.

– Vi kan anpassa vårt stöd efter dina behov på Arbetsförmedlingen. Kanske har du jobbat hela livet och aldrig sökt ett jobb tidigare, då finns hjälp i hur man skriver en ansökan. Vi har webinarier, podcast och en möjlighet att skriva en ansökan och få feedback på den. Om du tidigare haft ett jobb som du inte mådde bra av kan vi hjälpa dig att titta på vad som skulle passa i stället, säger Ellinor Wassberg.