Gå till innehållet

Startpaket Ung

Startpaket Ung ger dig som är under 40 ett bra grundskydd till ett lågt paketpris. Paketet innehåller fem försäkringar som ger dig ekonomisk ersättning vid olycksfall, sjukdom och dödsfall.

Vilka försäkringar ingår?

Olycksfallsförsäkring
Ett olycksfall kan innebära ekonomiska påfrestningar på både kort och lång sikt. Med en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för kostnader i anslutning till olycksfallet. Du kan också få invaliditetsersättning om du skulle få bestående problem som gör att du inte kan arbeta eller fungera som tidigare. Läs mer om Bliwas olycksfallsförsäkring.

Sjukförsäkring
En längre tids sjukdom som gör att du inte kan arbeta som tidigare kan vara ekonomiskt påfrestande för dig och din familj. Sjukförsäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan och eventuell kollektivavtalad försäkring. Då blir inkomstbortfallet inte lika stort. Läs mer om Bliwas sjukförsäkring.

Diagnosförsäkring
Drabbas du av en allvarlig sjukdom kan det innebära att du behöver omedelbar ekonomisk hjälp. ­Diagnosförsäkringen kan ge dig ett engångsbelopp direkt. Läs mer om Bliwas diagnosförsäkring.

Sjukkapital
Om din arbetsförmåga skulle bli nedsatt under en längre tid kommer din inkomst att minska. Med ett sjukkapital kan du få ett ekonomiskt tillskott i form av ett engångsbelopp. Läs mer om Bliwas sjukkapital

Livförsäkring
Om du dör kan en livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet i form av ett engångsbelopp under en svår period. Läs mer om Bliwas livförsäkring. 

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Check

Du kan som längst ha kvar Startpaket Ung till och med den månad då du fyller 40 år. När du har fyllt 40 upphör det rabatterade paketpriset, men du har fortfarande kvar de ingående försäkringarna till ordinarie pris.

Startpaket Ung är ett försäkringspaket med fast innehåll. Vill du ta bort någon av de ingående försäkringarna eller höja försäkringsbelopp så går det givetvis bra men då betalar du ordinarie pris för dina försäkringar.

Tänk också på att du inte kan ha två försäkringar av samma sort. Vill du ha Startpaket Ung kan du alltså inte samtidigt lägga till någon av de ingående försäkringarna utöver paketet, däremot kan du lägga till försäkringar som inte ingår i paketet.

Du kan inte teckna Startpaket Ung för din make, maka eller sambo.