Gå till innehållet
För dig som är medlem i Ledarna

Basförsäkring

Med en inkomstförsäkring via Ledarna har du ett bättre ekonomiskt skydd ifall du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Den försäkrar upp till 80 procent av en månadsinkomst på högst 80 000 kronor i som längst 150 dagar.

  • Ingår i ditt medlemskap

  • Försäkrar månadslön upp till 80 000 kr

  • Ersättning upp till 150 dagar

Mer pengar om du förlorar jobbet

Om du blir arbetslös kan du få pengar från a-kassan, men för många är det skyddet inte tillräckligt. Därför ingår en inkomstförsäkring som förmån i ditt medlemskap hos Ledarna. Den gäller vid ofrivillig arbetslöshet och försäkrar upp till 80 procent av en månadsinkomst på högst 80 000 kr i som längst 150 dagar. Med andra ord ett betydelsefullt komplement till samhällets skydd ifall du förlorar jobbet.

Ingår i ditt medlemskap

Du ansluts till försäkringen om du är medlem i Ledarna och inte fyllt 66 år. För att kunna få ersättning måste du ha haft försäkringen i 12 månader innan du blir arbetslös. Försäkringen gäller till den månad du fyller 66 år.

ÖKA DIN TRYGGHET

Teckna tilläggsförsäkring

Med tilläggsförsäkringar kan du försäkra en inkomst upp till 120 000 kronor och förlänga ersättningstiden till totalt 250 dagar. 

Tillgodoräkna dig tid från annat förbund

Du kan tillgodoräkna dig tid du varit försäkrad i ett annat förbunds basförsäkring till Ledarnas basförsäkring. Du kan också tillgodoräkna dig tid i ett annat förbunds tilläggsförsäkringar till Ledarnas motsvarande tilläggsförsäkringar. Det krävs dock att du inte har något glapp mellan de olika försäkringarna. För att undvika glapp måste du ansöka om tilläggsförsäkringen inom 1 månad från det att du blev medlem i Ledarna.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättning från inkomstförsäkringen baseras på din så kallade normalinkomst. Normalinkomsten räknas ut av a-kassan och bygger på din tidigare lön. Om du har rörliga lönedelar (exempelvis bonus eller liknande) och undrar om dessa inkluderas i din normalinkomst, ta kontakt med a-kassan så hjälper de dig.

Den totala ersättningen inklusive a-kassa, eventuell avgångsersättning från trygghetsavtal och inkomstförsäkring, beräknas på upp till 80 procent av din genomsnittliga månadsinkomst före skatt de senaste 12 månaderna. Är du inte medlem i en a-kassa eller inte varit medlem tillräckligt länge kan du få ett grundbelopp som betalas ut från Alfa-kassan eller a-kassan. Grundbeloppet är som högst 510 kronor per dag före skatt. Inkomstförsäkringen tillsammans med grundbeloppet ger dig en lägre ersättning än om du har full a-kassa.

Medlem före 1 juli 2014

Om du blev medlem i Ledarna före den 1 juli 2014 kan du omfattas av en basförsäkring som försäkrar en månadsinkomst upp till 30 000 kr. Om så är fallet framgår det av ditt försäkringsbesked som finns på Mina sidor. Om du vill att försäkringen ska täcka mer än 30 000 kronor behöver du anmäla när din lön ökar. Tänk på att göra det så snart som möjligt efter att du fått kännedom om höjningen så att du får en ersättning som är baserad på din faktiska månadsinkomst. 

Vi hjälper dig!

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor. Vi finns här för dig. 

08 – 696 22 70 (helgfria vardagar 8-17) eller mejla till oss på  ledarna@bliwa.se. 

Mer information

förköpsinformationen kan du läsa en kortfattad beskrivning av inkomstförsäkringen. Här hittar du de fullständiga försäkringsvillkoren