Livförsäkring

Om du skulle dö kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period.

Ditt skydd

Om du dör

Om du dör får dina förmånstagare ett belopp som beräknas på det försäkringsbelopp som du valt för försäkringen (se tabell nedan). Förmånstagare är i första hand din make/maka eller sambo, i andra hand dina arvsberättigade barn och i tredje hand dina arvingar. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande. Du hittar blanketten under Blanketter & Villkor.

Vid barns dödsfall

45 500 kronor betalas till ditt barns dödsbo om barnet skulle dö innan 20 års ålder.

Pengar

Maxersättning
Försäkringsbelopp
Månadskostnad
  -35 ÅR 36-55 ÅR 56-69 ÅR
455 000 KR (10 PBB) 32 KR 44 KR 66 KR
682 500 KR (15 PBB) 47 KR 66 KR 99 KR
910 000 KR (20 PBB) 62 KR 87 KR 132 KR
1 137 500 KR (25 PBB) 76 KR 109 KR 164 KR
1 365 000 KR (30 PBB) 91 KR 131 KR 197 KR
1 820 000 KR (40 PBB) 120 KR 174 KR 263 KR
2 275 000 KR (50 PBB) 150 KR 217 KR 329 KR

 
Reduktion
Från 60 år till och med 64 år minskar ersättningen med 10 procentenheter per år om den avlidne inte har arvsberättigade barn som är yngre än 20 år.

Ersättningen är skattefri.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (PBB) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2018 är det 45 500 kronor.

Tänk på

Försäkringen gäller som längst tills du, som är försäkrad medlem, fyller 67 år. Om du fortfarande är yrkesaktiv medlem efter 67 år kan försäkringen gälla som längst tills du fyller 70 år.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo. Slutåldern för en medförsäkrads försäkring avgörs av medlemmens ålder. 

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.