Gå till innehållet
För dig som är medlem i Unionen

För dig som är arbetslös

Behovet av trygghet och försäkringsskydd upphör ju inte om du blir arbetslös. Så länge du är medlem i Unionen och betalar din försäkringspremie har du kvar dina personförsäkringar. Det är alltid bra att se över försäkringsskyddet vid olika händelser i livet.

Premiebefrielse vid arbetslöshet

Har du varit heltidsarbetslös under en sammanhängande period av minst 6 månader. Är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och står till arbetsmarknadens förfogande på heltid, har du möjlighet att ansöka om premiebefrielse. Ofrivillig arbetslöshet menas att du inte har sagt upp dig utan godtagbart skäl eller skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande.

Premiebefrielsen gäller för dig som gruppmedlem och ej medförsäkrad. Premiebefrielsen gäller i högst 12 månader och som längst till 65 år.

Är du arbetslös och vill ansöka om premiebefrielse, ska du skicka in följande handlingar till oss:

 

  • Beslut om arbetslöshetsersättning från din a-kassa
  • Första utbetalningsspecifikationen från din a-kassa
  • Kontonummer vid eventuell återbetalning

Skicka dina handlingar till kund@bliwa.se.

 

Livförsäkring vid arbetslöshet

I ditt medlemskap i Unionen ingår en livförsäkring vid arbetslöshet. Livförsäkring gäller om du inte har omfattats av någon tjänstegrupplivförsäkring, så kallad TGL, eller att efterskyddet inte gäller längre. Som mest utbetalas 6 prisbasbelopp till de efterlevande och som längst till du fyller 66 år (eller till avtalad lägre pensionsålder). Om du vid dödsfallet efterlämnar barn som inte har fyllt 20 år får varje barn ett ersättningsbelopp, som mest 2 prisbasbelopp.

LÄS MER PÅ UNIONEN.SE