Gå till innehållet
För dig som är medlem i Unionen

Seniorförsäkringar

När du når åldern där din olycksfallsförsäkring eller livförsäkring slutar gälla, då kan du teckna en seniorförsäkring. Den ger dig fortsatt ekonomiskt skydd.

  • Behåll din försäkring efter slutåldern

  • Olycksfalls-, diagnos- och livförsäkring

  • Din partner kan också teckna försäkringen

Fortsatt skydd när du blir äldre

Har din olycksfalls- liv- eller diagnosförsäkring slutat gälla för att du uppnått en viss ålder? Då kan du byta till en seniorförsäkring hos oss. För att få teckna seniorförsäkringen behöver du ha haft din gamla försäkring i minst sex månader innan den avslutats.

Din seniorförsäkring behöver motsvara den eller de försäkringar du haft förut. Om du till exempel haft en livförsäkring hos oss sedan tidigare, då är det just livförsäkring du kan teckna som seniorförsäkring. Samma sak gäller för eventuell medförsäkrad närstående.

Du behöver teckna seniorförsäkringen inom tre månader från det att din tidigare försäkring upphörde.

Till dig som nyss blivit pensionärsmedlem

Om du nyligen har blivit pensionärsmedlem i Unionen behöver du inte nödvändigtvis välja att gå över till en seniorförsäkring. Den försäkringen du har kommer att fortsätta gälla fram till slutåldern 67 år. Om du efter det alltjämt vill behålla din olycksfalls- liv- och diagnosförsäkring så kan du välja att teckna våra seniorförsäkringar.

Det här ingår

Så mycket kostar olycksfallsförsäkringen

Försäkringsbelopp
Maxersättning
Månadskostnad

5 prisbasbelopp
26 kr

10 prisbasbelopp
41 kr

1 prisbasbelopp motsvarar 57 300 kronor (2024). Från 73 år minskar försäkringsbeloppet vid medicinsk invaliditet med 40 procent. Därefter kvarstår 60 procent. Du kan även efter att du tecknat försäkringen välja att höja eller sänka nivån på försäkringsbeloppet. Ersättningen är skattefri.

Så mycket kostar livförsäkringen

Försäkringsbelopp - maxersättning  Månadskostnad
55-69 år 70-74 år 75-79 år 80-85 år  
45 000 kr 30 000 kr 20 000 kr 15 000 kr 53 kr
90 000 kr 60 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 116 kr

Det är alltid möjligt att sänka försäkringsbeloppet, det vill säga ändra från det högre försäkringsbeloppet till det lägre försäkringsbeloppet. Det är däremot inte möjligt att höja försäkringsbeloppet, det vill säga ändra från det lägre försäkringsbeloppet till det högre försäkringsbeloppet. Ersättningen är skattefri.

Så mycket kostar diagnosförsäkringen

Försäkringsbelopp - maxersättning Månadskostnad
55-69 år 70-74 år 75-84 år  
25 000 kr 22 000 kr 17 000 kr 58 kr
40 000 kr 34 000 kr 27 000 kr 90 kr

Ersättningen är skattefri. Följande diagnoser eller händelser kan ge ett engångsbelopp: cancer (vissa typer, se förköpsinformationen för vilka cancerdiagnoser som omfattas), hjärtinfark, stroke. Du kan som mest få ersättning för en diagnos under en 2-årsperiod och 3 diagnoser under hela försäkringstiden.

Det är alltid möjligt att sänka försäkringsbeloppet, det vill säga ändra från det högre försäkringsbeloppet till det lägre försäkringsbeloppet. Det är däremot inte möjligt att höja försäkringsbeloppet, det vill säga ändra från det lägre försäkringsbeloppet till det högre försäkringsbeloppet.

Fortsätt vara försäkrad

Om du har uppnått slutåldern i din olycksfalls-, diagnos- eller livförsäkring, men vill fortsätta vara försäkrad kan du teckna en seniorförsäkring.

Vill du läsa mer om försäkringen? Här finns förköpsinformation och villkor.