Gå till innehållet
För dig som är medlem i Unionen

Förutsättningar för kostnadsfritt försäkringsskydd


Anslutningsvillkor ny medlem för Unionen

Du ansluts automatiskt till ett försäkringsskydd (grundskydd) som ny medlem dagen efter ansökan, samma dag som Unionen beviljade din ansökan eller framtida önskat inträdesdatum. Förutsättningarna/villkoren för att anslutas är följande:

 • Du måste vara fullt arbetsför den dagen som är angiven ovan.

  För att omfattas av försäkringarna krävs att du är fullt arbetsför. För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan begränsningar och inte till någon del vara sjukskriven, beviljats sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller liknande ersättning eller minst halv arbetsskadelivränta.
  Du som har en vilande aktivitetsersättning, vilande sjukersättning eller vilande, minst halv, arbetsskadelivränta anses inte vara fullt arbetsför under den tid som ersättningen eller arbetsskadelivräntan är vilande.
 • Återinträder du som ny medlem i Unionen efter att du har utträtt minst 12 månader, ansluts du automatiskt till grundskyddet igen. Du ansöker själv om försäkring om du åter blir medlem inom 12 månader från ditt utträde.
 • Du måste ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
 • Du måste vara stadigvarande bosatt i Sverige. Med detta avses som huvudregel att du måste ha en svensk folkbokföringsadress.
 • Går du från studerandemedlem till yrkesverksam medlem (även egenföretagare) kommer du reservationsanslutas till grundskyddet (förutsatt att du inte anslutits någon gång tidigare under pågående medlemskap.
 • Är du under 31 år får du grundskyddet till en rabatterad paketkostnad. Mer om Startpaket Ung kan du läsa här.  Om du väljer att höja något försäkringsbelopp eller ta bort en av de ingående försäkringarna i grundskyddet betalar du ordinarie månadskostnad per försäkring.
 • Du kan vara som yngst 16 år för att ingå försäkringsavtal under förutsättning att du har en anställning och får lön. Om du inte gör det är lägsta åldern 18 år.
 • Du kan vara som äldst 66 år och yrkesverksam medlem (eller egenföretagarmedlem) för samtliga försäkringar med undantag för Sjukkapital. För att få Sjukkapital får du vara som äldst 64 år.
 • Under pågående medlemskap kan du endast reservationsanslutas till grundskyddet en gång. Det betyder att om du exempelvis går från yrkesverksam till pensionärsmedlem och tillbaka till yrkesverksam medlem igen kommer du inte kunna få grundskyddet automatiskt igen.