Gå till innehållet

För dig som är medlem i Unionen

Diagnos­försäkring

Om du skulle få en allvarlig sjukdom som hjärtinfarkt, stroke eller cancer. Eller råka ut för en allvarlig olycka som gör att du till exempel blir förlamad. Då gör en diagnosförsäkring skillnad.

  • ""

    Engångsbelopp om du får allvarlig diagnos

  • ""

    Ersättning om du drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller cancer

  • ""

    Täcker även diagnos efter olycka, till exempel förlamning

Engångsbelopp vid allvarlig diagnos

Livet kan förändras snabbt. Till exempel om du blir diagnostiserad med en allvarlig sjukdom. Eller råkar ut för en olycka som får stora konsekvenser. Att då få extra pengar gör skillnad. Med en diagnosförsäkring har du rätt till ersättning redan sju dagar efter att diagnosen är ställd.

En majoritet av de som får ersättning från vår diagnosförsäkring har diagnostiserats med någon av de tre sjukdomarna hjärtinfarkt, stroke eller cancer. Men försäkringen gäller för totalt 19 olika diagnoser.

Så mycket kostar försäkringen

Ersättning försäkringsbelopp Månadskostnad    
  -35 år 36-55 år 56-69 år
1 prisbasbelopp 13 kr 20 kr 42 kr
2 prisbasbelopp 25 kr 40 kr 83 kr
5 prisbasbelopp 59 kr 97 kr 209 kr
8 prisbasbelopp 96 kr 156 kr 333 kr
10 prisbasbelopp 119 kr 197 kr 416 kr

1 prisbasbelopp motsvarar 52 500 kronor (2023). Ersättningen är skattefri. 

Diagnosförsäkring

Teckna nu

Snabb ersättning om du skulle få en allvarlig sjukdom, exempelvis hjärtinfarkt, stroke eller cancer.

Logga in 

Vill du läsa mer om försäkringen? Här finns förköpsinformation och villkor.