Gå till innehållet

För dig som är medlem i Unionen

Sjukkapitalförsäkring

Vad händer om du blir sjuk under en längre period? Om din förmåga att arbeta minskar rejält? Ett sjukkapital ger ett bra komplement till samhällets skydd.

  • ""

    Engångsbelopp om du är sjuk länge

  • ""

    Stöd om du förlorar förmågan att arbeta

  • ""

    Komplement till samhällets skydd

Engångsbelopp om du blir sjuk länge

Sjukkapital är ett bra komplement till samhällets skydd ifall du blir långtidssjuk. Du kan få ersättning om du beviljats sjukpenning till minst 25 procent under tre sammanhängande år eller totalt tre år under en femårsperiod, alternativt om du beviljats sjukersättning till minst 25 procent. 

Du som har kollektivavtal har ett mer omfattande skydd, men om du är sjuk under flera år eller saknar kollektivavtal kan du behöva extra ekonomiskt stöd. I det läget är ett sjukkapital ett viktigt komplement. Den betalas ut i form av ett skattefritt engångsbelopp.

Så mycket kostar försäkringen

Maxersättning
Försäkringsbelopp
Månadskostnad    
  -35 år 36-55 år 56-64 år
10 prisbasbelopp 17 kr 22 kr 21 kr
15 prisbasbelopp 26 kr 34 kr 32 kr
20 prisbasbelopp 34 kr 45 kr 41 kr
30 prisbasbelopp 51 kr 69 kr 62 kr
40 prisbasbelopp 66 kr 91 kr 83 kr
50 prisbasbelopp 85 kr  113 kr 103 kr

1 prisbasbelopp motsvarar 52 500 kronor (2023). Ersättningen är skattefri.  Från 36 år minskar ersättningen med 4 procentenheter per år, från 57 år med 2 procentenheter per år fram till 60. Därefter är ersättningen 8 procent fram till 65 år.

Sjukkapital

Teckna nu

Om du är sjukskriven under lång tid och om din arbetsförmåga minskar så ger sjukkapitalet dig en extra ekonomisk trygghet. 

Logga in 

Vill du läsa mer om försäkringen? Här finns förköpsinformation och villkor.