Gå till innehållet

För dig som är medlem i Unionen

Sjukkapitalförsäkring

Vad händer om du blir sjuk under en längre period? Om din förmåga att arbeta minskar rejält? Ett sjukkapital ger ett bra komplement till samhällets skydd.

  • Tumme

    Engångsbelopp om du är sjuk länge

  • Tumme

    Stöd om du förlorar förmågan att arbeta

  • Tumme

    Komplement till samhällets skydd

Engångsbelopp om du blir sjuk länge

Om du blir långtidssjuk, minskar den ersättning du får från Försäkringskassan. Du som har kollektivavtal har ett mer omfattande skydd, men om du är sjuk under flera år eller saknar kollektivavtal kan du behöva extra ekonomiskt stöd.

I det läget är ett sjukkapital ett viktigt komplement. Den betalas ut i form av ett skattefritt engångsbelopp.

Så mycket kostar försäkringen

Maxersättning
Försäkringsbelopp
Månadskostnad    
  - 35 år 36-55 år 56-64 år
483 000 kr (10 prisbasbelopp) 9 kr 14 kr 17 kr
724 500 kr (15 prisbasbelopp) 14 kr 21 kr 26 kr
966 000 kr (20 prisbasbelopp) 18 kr 27 kr 34 kr
1 449 000 kr (30 prisbasbelopp) 27 kr 42 kr 51 kr
1 932 000 kr (40 prisbasbelopp) 35 kr 55 kr 68 kr
2 415 000 kr (50 prisbasbelopp) 45 kr  69 kr 85 kr

Reduktion
Från 36 år minskar ersättningen med 4 procentenheter per år, från 57 år med 2 procentenheter per år fram till 60. Därefter är ersättningen 8 procent fram till 65 år.

Ersättningen är skattefri.

Sjukkapital

Teckna nu

Om du är sjukskriven under lång tid och om din arbetsförmåga minskar så ger sjukkapitalet dig en extra ekonomisk trygghet. 

Logga in Förköpsinformation