Organisation

Bliwakoncernen består av moderbolaget Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt och dotterbolaget Bliwa Skadeförsäkring AB. Dessutom har Bliwa grundat Bliwa Stiftelsen.

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Bliwa Livförsäkring är ett ömsesidigt försäkringsbolag och är ett av få svenska försäkringsbolag som har specialiserat sig på gruppförsäkring inom riskförsäkringsområdet. En gruppförsäkring i Bliwa kan bestå av liv-, sjuk-, olycksfalls- och barnförsäkring och erbjuds till anställda i företag och medlemmar i organisationer. Vd är Kristina Ensgård. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, organisationsnummer 502006-6329, är moderbolag i Bliwakoncernen som dessutom består av dotterbolaget Bliwa Skadeförsäkring AB, läs mer nedan.

Ledningen för Bliwa Livförsäkring

Styrelsen i Bliwa Livförsäkring

Bliwa Skadeförsäkring AB

Bliwa Skadeförsäkring AB, organisationsnummer 516401-6585 är ett helägt dotterbolag till Bliwa Livförsäkring. Bolaget erbjuder inkomstförsäkring för organisationer på den svenska arbetsmarknaden och deras medlemmar. Bliwa skadeförsäkring har ingen egen personal utan administreras och förvaltas av moderbolaget, Bliwa Livförsäkring. Vd i Bliwa Skadeförsäkring är Johan Gunnarson, som också är vice vd i Bliwa Livförsäkring.

Styrelsen i Bliwa Skadeförsäkring

Bliwa Stiftelsen

Bliwa Livförsäkring grundade 2002 Bliwa Stiftelsen med syfte att stödja arbetet kring stärkt hälsa och rehabilitering. Förvaltningen av stiftelsen har nu övertagits av Prevent. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se. För frågor kontakta Maria Schönefeld, vd för Prevent: maria.schonefeld@prevent.se