Gå till innehållet

För vem gäller TGL?

Som arbetsgivare behöver du anmäla till oss hur många av dina anställda som ska omfattas av försäkringen. Det är viktigt för att fakturan till dig ska bli rätt, och för att vi ska kunna betala ersättning om en av dina medarbetare dör.  På den här sidan har vi samlat information om vilka som kan omfattas av TGL.

Anställda

TGL ska omfatta samtliga anställda tjänstemän som:

  • har fyllt 18 men inte 70 år (dock inte nyanställda som fyllt 65 år)
  • arbetar minst 8 timmar i genomsnitt per vecka
  • uppfyller hälsokraven (se ansökan).

Personer som är delvis sjukskrivna vid anställningstillfället men som arbetar mer än 8 timmar i genomsnitt per vecka ska också omfattas.

Om en person inte uppfyller hälsokraven när du ansöker om försäkringen måste du meddela oss så fort hen blir fullt arbetsför igen.

Försäkringen gäller till och med månaden innan en medarbetare går i pension.

Egen företagare

Om du är egen företagare och arbetar i ditt bolag kan du omfattas av TGL. Som egen företagare räknas:

  • Aktieägare som själv eller tillsammans med make/registrerad partner, förälder eller barn äger minst en tredjedel av aktierna i aktiebolaget
  • Samtliga ägare i företag som inte är juridisk person (enskild firma) samt samtliga ägare i handelsbolag
  • Komplementären i kommanditbolag.

Vad gäller vid:

SJUKSKRIVNING

Den som är sjukskriven även en längre tid omfattas av TGL.  Om en anställd varit sjukskriven till minst 25 procent i mer än 90 dagar behöver du däremot inte betala försäkringen för den personen. Vill du ansöka om så kallad premiebefrielse skickar du in blanketten som du hämtar här.

När den anställde är tillbaka på jobbet är du viktigt att du kontaktar oss för att lägga till personen på fakturan igen. 


FÖRÄLDRALEDIGHET

Om en anställd är föräldraledig ska du fortsätta betala försäkringen som om hen arbetat som vanligt. 


TJÄNSTLEDIGHET FÖR STUDIER

Om personen får eller har rätt till studiemedel eller studiestöd under tjänstledigheten gäller ett så kallat efterskydd i försäkringen under maximalt 24 månader.


VÄRNPLIKT

Den som gör sin grundutbildning som värnpliktig omfattas av den statliga tjänstegrupplivförsäkringen. Du som arbetsgivare ska alltså inte betala för TGL under den perioden. Däremot gäller din TGL för anställda som deltar i militär repetitionsövning och då ska du betala som vanligt. 

Vanliga frågor