Gå till innehållet

Därför har du sämre skydd på hemmakontoret

För många har hemmakontoret blivit det nya normala under pandemin. Något som har skapat en lucka i försäkringsskyddet, då många inte har en försäkring som täcker skador i hemmet, även om det är under arbetstid. 

I Sverige har vi i vanliga fall ett starkt försäkringsskydd under arbetstid. Även vissa skador på väg till eller från arbetet täcks inom den försäkringen, som tecknas av arbetsgivaren och omfattar alla medarbetare. Under coronapandemin har läget förändrats. När hemmaarbete blivit allt vanligare har försäkringsskyddet blivit sämre.

– Om du skulle ramla på väg till toaletten på arbetstid är det i dag inte alls säkert att det ses som att det var i arbetet. När du var inne på din arbetsplats var det självklart att det sågs som en arbetsskada, säger Annica Lundström, skadechef på Bliwa

Bliwa har inga arbetsskadeförsäkringar, som är vad arbetsgivaren tecknar, men har märkt att många kontaktar dem när de nekats ersättning från den försäkringen.

– Som det beskrivs måste skadan uppstå i en arbetssituation. I många fall saknas en tydlig koppling till arbetet, säger Annica Lundström.

"Olycksfallsförsäkringen är en relativt billig försäkring som kan göra stora skillnad."
Annica Lundström, skadechef, Bliwa

Fallskador vanligast

Fallolyckor är den vanligaste olyckan i Sverige som leder till skador och risken ökar när fler jobbar hemifrån. Raster kan nu användas till att fixa saker hemma eller i trädgården, något som innebär en ökad risk för fallskador under arbetstid. Om du vill ha en försäkring som täcker även den här typen av skador är olycksfallsförsäkringen den bästa lösningen. Den täcker alla typer av olyckor under dygnets alla timmar oavsett var du befinner dig.

– Om du till exempel snubblar i trappan och bryter benet täcker olycksfallsförsäkringen alla kostnader för läkarbesök och resor. Den ger också ersättning för ärr och om man skulle få bestående men, säger Annica Lundström.

Runt hälften av den vuxna befolkningen saknar en olycksfallsförsäkring i dag, vilket innebär att många fått ett sämre skydd i och med att kontoret flyttat hem. Ändå är det många som inte känner till att de inte längre omfattas av arbetsskadeförsäkringen i samma utsträckning.

– Vi rekommenderar alltid att kolla över vilket skydd du har och göra en bedömning efter det. Olycksfallsförsäkringen är en relativt billig försäkring som kan göra stora skillnad, säger Annica Lundström.

Arbetsgivaren kan teckna olycksfallsförsäkring

Allt ansvar ligger inte på privatpersonen. Om hemmakontoren fortsätter att vara vanliga även efter pandemin, är det möjligt för arbetsgivaren att teckna olycksfallsförsäkringar för medarbetarna och se till att de har samma skydd som om de var på jobbet.

– Vi tror att fler behöver få kunskap om hur läget ser ut så kan de fatta beslut utifrån det, säger Annica Lundström.

Fallskador vanligast

  • Fallolyckor är vanligaste olycksorsaken som leder till sluten vård.
  • Sju av tio olyckor är fallolyckor.
  • 2019 vårdades 69 000 personer för skador från fallolyckor.
  • Fallolyckor har minskat något under 2000-talet.

Källa: Socialstyrelsen

Behovsguiden

Bli rätt försäkrad med Behovsguiden

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra. 

Läs fler artiklar