Gå till innehållet

Vårsäsong? Sårsäsong!

Knappt hinner isen smälta innan vi tillbringar alltmer tid utomhus. Våren innebär ljusare dagar, tunnare kläder och enligt Bliwas statistik också en ökning av antalet sårolyckor. Om du råkar ramla med cykeln eller slinta med sågen kan du ha rätt till ersättning från Bliwas olycksfallsförsäkring.

Vem behöver en olycksfallsförsäkring när det inte längre finns någon is att halka på? Ganska många tyvärr. Samtidigt som halkolyckorna i Bliwas statistik minskar under våren så ökar antalet sårskador med över 65 procent.  Det handlar om sår på underarmar och ben, men också handleder, händer – och huvuden.

Våren är den tiden då vi börjar fixa i trädgården, plockar fram cykeln och allt fler aktiviteter flyttar utomhus, något som ökar risken för att råka skära sig eller ramla och skrapa upp ett sår. Om olyckan är framme kan vi finnas här som ekonomiskt stöd för att ge dig ersättning för dina skador.  De flesta känner till att olycksfallsförsäkringen ger ersättning vid allvarliga olyckor och skador, som till exempel nedsatt funktionsförmåga, men förutsatt att du behövt läkarvård kan även mindre allvarliga sår ge ersättning från försäkringen. Skulle skadan dessutom lämna efter sig ett ärr när den är helt läkt kan du också rätt till ersättning från olycksfallsförsäkringen.

Bliwa kan inte plåstra om dig eller badda skrapade knän, men vi kan ge dig ekonomisk ersättning vid ett olycksfall, något som kan täcka till exempel resor eller förlorad inkomst. Försäkringen gäller dygnet runt och oavsett om du skadar dig på arbetstid eller när du är ledig – något som inte alla olycksfallsförsäkringar gör.

Digital tjänst

Har du koll på dina försäkringar?

Med Behovsguiden kan du få en översikt över dina personförsäkringar oavsett försäkringsbolag. Ett enkelt sätt att se över ditt skydd och vid behov utöka det.

Publicerad: 22 mars 2023.