Gå till innehållet

Användarvillkor och cookies

Användarvillkor

Denna webbplats tillhör Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt. Genom att besöka webbplatsen och tillgodogöra dig informationen förbinder du dig att följa Bliwas användarvillkor.

 

Upphovsrätt

Allt material som Bliwa lagt ut på webbplatsen skyddas av upphovsrättslig lagstiftning. Det betyder bland annat att du inte får återge, mångfaldiga eller överlåta material eller delar av det utan Bliwas samtycke, om det inte uttryckligen framgår att det är tillåtet. Ett undantag är om du använder materialet i rent privat syfte. Word- eller pdf-filer får självklart laddas ner och skrivas ut från webbplatsen, men det förändrar inte äganderätten till informationen.

 

Varumärkesskydd

Alla rättigheter till varumärken och kännetecken på webbplatsen tillhör Bliwa, Bliwas licensgivare eller annan samarbetspartner. Varumärken och kännetecken får inte användas utan ägarens uttryckliga godkännande vare sig i pappersform, digitalt eller på annat sätt.

 

Länkar

Länkar på Bliwas webbplats leder i vissa fall till externa webbplatser som Bliwa inte förfogar över. Bliwa ansvarar inte för deras innehåll och funktionalitet. En länk från Bliwas webbplats till en extern webbplats innebär inget godkännande från Bliwas sida och du bär själv risken för användandet av den.

Det är tillåtet att göra så kallade förflyttande länkar till Bliwas webbplats. Med det avses en länk som förflyttar läsaren till Bliwas webbplats och som öppnas i ett separat fönster. Bliwas webbplats får inte utan Bliwas uttryckliga tillstånd placeras inom en annan webbplats ramar eller under en annan webbplats varumärke eller logotyp. Integrerade länkar, det vill säga länkar som hämtar och visar eller framför material från Bliwas webbplats, är inte tillåtna utan Bliwas skriftliga samtycke. Lagöverträdelser beivras.

 

Cookies

Alla som besöker en webbplats som innehåller cookies ska få information om detta och av vilken anledning cookies används, enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Bliwas webbplats använder Google Analytics för insamling av besöksstatistik. Syftet är att analysera hur webbplatsen används. Det innebär att webbplatsen använder tredjeparts-cookies från Google Analytics. Personuppgifter lagras inte i dessa cookies.

Vi använder även tredjepartscookies för att skicka data till externa partners som hjälper oss med besöks- och beteendeanalys. Det ger oss möjlighet att förbättra den digitala användarupplevelsen, anpassa innehåll och visa anpassade erbjudanden och annonser även på andra webbplatser, till exempel i sociala medier.

Vill du undvika cookies kan du göra det genom att ställa in din webbläsares säkerhetsinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om en webbsida innehåller cookies.

 

Begränsning av ansvar

Allt material på Bliwas webbplats är avsett som allmän information, inte rådgivning eller rekommendation. Även om Bliwa anstränger sig för att hålla informationen korrekt finns det risk för att innehållet i vissa fall inte är uttömmande eller uppdaterat. Materialet kan också innehålla felskrivningar och tekniska brister.

Bliwa strävar alltid efter att hålla webbplatsen fri från virus och andra skadeverkande komponenter. Trots detta kan inte Bliwa garantera att den alltid är virusfri. Användaren bör därför vidta lämpliga säkerhetsåtgärder före nedladdning av information, program eller dokumentation.

Allt användande av webbplatsen sker på egen risk och Bliwa ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som kan uppkomma. Bliwa förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra webbplatsen samt begränsa användningen av den. Bliwa förbehåller sig även rätten att vid var tidpunkt ändra dessa användarvillkor.

 

Disclaimer for Bliwa Internet Site

The material on this site is directed only at persons in Sweden and is not to be regarded as an offer to buy or sell, or the solicitation of any offer to buy or sell securities in any jurisdiction other than in Sweden. An individual resident in territories other than in Sweden should consult their professional advisers as to whether they require any governmental or other consents or need to observe any formalities to enable them to buy any Bliwa product.

Kundservice

Frågor? Vi hjälper dig!

Tveka inte att höra av dig till oss om du vill ha hjälp. Vi finns här för dig. 

08 – 696 22 80 (helgfria vardagar 8-17) eller mejla till oss.