Gå till innehållet

Fler unga vill jobba på distans – men vilket skydd har de?  

Hela sex av tio unga föredrar att arbeta på distans i någon utsträckning, visar en ny undersökning. Men det ökade hemarbetet har skapat en lucka i försäkringsskyddet eftersom många saknar en försäkring som täcker skador i hemmet som sker under tid.

I pandemins och digitaliseringens spår har hemmakontoret blivit en självklarhet för många. Inte minst bland unga, enligt undersökningen Generation Jobb 2023 som besvarats av personer i åldern 16–30 år.

Totalt uppger 62 procent av de unga som arbetar att de föredrar att jobba på distans i någon utsträckning – från enstaka tillfällen till några dagar i veckan. Det är en ökning jämfört med tidigare års undersökningar: 2021 var motsvarande andel 56 procent och 2022 var den 60 procent.

I Sverige har vi i vanliga fall ett starkt försäkringsskydd under arbetstid, och ibland även på väg till och från arbetet, genom att arbetsgivaren tecknar en försäkring för alla medarbetare. Men när hemarbete blivit allt vanligare har försäkringsskyddet blivit sämre.

– Om du skulle ramla på väg till toaletten hemma under arbetstid är det inte alls säkert att det ses som att det var i arbetet. Men om det händer på din arbetsplats är det självklart att det ses som en arbetsskada, säger Annica Lundström, skadechef på Bliwa.

Bliwa erbjuder inte arbetsskadeförsäkringar, som är vad arbetsgivaren tecknar, men har märkt att många försäkrade kontaktar dem när de nekats ersättning från arbetsgivarens försäkring.

– Som det beskrivs måste skadan uppstå i en arbetssituation. I många fall saknas en tydlig koppling till arbetet, säger Annica Lundström.

Fallskador är vanligast

Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen i Sverige som leder till skador. 2022 var 71 000 personer inskrivna på sjukhus på grund av skador från fallolyckor, enligt Socialstyrelsen.

Risken för fallolyckor ökar när fler jobbar hemifrån. Raster kan nu användas till att fixa saker i hemmet eller i trädgården, något som innebär en ökad risk för fallskador under arbetstid. Om du vill ha en försäkring som täcker även den här typen av skador är olycksfallsförsäkringen den bästa lösningen. Den täcker alla typer av olyckor under dygnets alla timmar oavsett var du befinner dig.

– Om du till exempel snubblar i trappan och bryter benet täcker olycksfallsförsäkringen alla kostnader för läkarbesök och resor. Den ger också ersättning för ärr och om man skulle få bestående men, säger Annica Lundström.

Runt hälften av den vuxna befolkningen saknar en olycksfallsförsäkring i dag, vilket innebär att många fått ett sämre skydd i och med att kontoret flyttat hem. Ändå är det många som inte känner till att de inte längre omfattas av arbetsskadeförsäkringen i samma utsträckning.

– Vi rekommenderar alltid att kolla över vilket skydd du har och göra en bedömning efter det. Olycksfallsförsäkringen är en relativt billig försäkring som kan göra stor skillnad, säger Annica Lundström.

Arbetsgivaren kan teckna olycksfallsförsäkring

Allt ansvar ligger inte på privatpersonen. Om hemmakontoren fortsätter att vara vanliga även efter pandemin, är det möjligt för arbetsgivaren att teckna olycksfallsförsäkringar för medarbetarna och se till att de har samma skydd som om de var på jobbet.

– Vi tror att fler behöver få kunskap om hur läget ser ut så kan de fatta beslut utifrån det, säger Annica Lundström.

Många unga vill jobba på distans

Frågan ”Hur ofta föredrar du att jobba på distans?” ställdes till unga i åldern 16–30 år som arbetar.

  • Några dagar i veckan: 26 procent
  • Någon dag i veckan: 17 procent
  • Enstaka tillfällen: 19 procent
  • Aldrig: 8 procent
  • Har inte möjlighet att arbeta på distans: 30 procent

Källa: Generation Jobb 2023, en undersökning genomförd i samarbete mellan Bliwa, Värmdö kommun och Insight Intelligence.

Datum: 30 januari 2024.