Gå till innehållet

Förmånerna som lyfter arbetsplatsen

Gymkort, extra semesterdagar och tjänstebil. Listan över förmåner som erbjuds av olika arbetsgivare kan göras lång. Men vilka förmåner är mest populära bland anställda? Och vilka blir viktigast i framtiden? Vi tog tempen på två av Sveriges större privata arbetsgivare. 

En nyligen presenterad undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Bliwa visar att traditionella förmåner som tjänstebil och optionsrätt tappar mark. Istället är det ekonomisk trygghet som värderas högst för den som överväger att byta arbetsplats.  

"Jag tror många underskattar hur högt tryggheten rankas när man överväger att byta arbetsgivare"
Victor Sundblad, produktchef på Bliwa

Rätt ersättning och attraktiva förmåner har uppenbarligen blivit viktiga byggstenar i ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Victor Sundblad, produktchef på Bliwa, menar att förmånspaketet kommer att bli ännu viktigare framöver. 

– Jag tror många underskattar hur högt tryggheten rankas när man överväger att byta arbetsgivare. Konkurrensen om talangerna lär göra att arbetsgivarna tvingas erbjuda betydligt mer omfattande kompensationslösningar 

Balans i livet blir viktigare

Lönen rankas alltjämt högst när ett nytt jobb blir aktuellt. Tjänstepension och föräldralön blir i allt större utsträckning rena hygienfaktorer. Gunilla Svanberg, Global Rewards Manager på Axis Communications AB, ser förmånspaketet som en del i en större helhet där företagets värderingar är den centrala delen i arbetsgivarerbjudandet. 

 Vi märker att balans i livet, en meningsfull fritid och att helt enkelt må bra är oerhört viktigt för våra medarbetare. Det i kombination med att göra verklig skillnad. Därför erbjuder vi förmåner som ger förutsättningar för en bra hälsa och en hållbar karriär.  

Men hon betonar att förmåner aldrig enskilt kan vara tillräckligt för att skapa en attraktiv och motiverande arbetsplats.  

 Förra året gjorde vi en medarbetarundersökning om bland annat förmåner. Där kom vi fram till att skillnaderna mellan generationerna var mindre än vi trodde när det gäller hur man värderar olika förmåner. Vi kom också fram till att trygghet står i fokus, men trygghet handlar om allt ifrån ledarskap, kultur och arbetsmiljö. 

Arbetsgivarens roll blir viktigare

Sandvik är ett annat bolag som likt Axis verkar på en global marknad med anställda från stora delar av världen. En utmaning är att tillfredsställa många olika behov, när anställda både befinner sig i olika skeden av livet och värderar olika förmåner olika mycket. Torkel Eriksson, ansvarig för pensioner och förmåner på Sandvik i Sverige, har hämtat inspiration i bland annat England och överväger olika alternativ för att komma tillrätta med detta. 

En slags cafeteria-modell där man handlar förmåner med ett förmånsbidrag är ganska vanligt i andra länder.
Torkel Eriksson, ansvarig för pensioner och förmåner, Sandvik Sverige

 Framförallt när det gäller yngre grupper på arbetsmarknaden har vi identifierat att vi behöver ha många olika förmåner av olika slag och helst presentera dessa på ett smörgåsbord där medarbetare får välja själva. En slags cafeteria-modell där man handlar förmåner med ett förmånsbidrag är ganska vanligt i andra länder. 

När ersättningsnivåerna i de allmänna systemen inte räknas upp i samma takt som löneökningarna hamnar mer ansvar på individen. Torkel Eriksson tror att arbetsgivarens roll kommer att växa i betydelse. 

 I takt med att arbetsmarknaden har förändrats, nya anställningsformer dyker upp och man behöver ta större ansvar för sin egen kompetensutveckling så tror jag att man söker sig till arbetsgivare som erbjuder detta i större utsträckning.  

Den tekniska utvecklingen ställer nya krav på förmåner

Fler och fler har insett att arbetslivet blir längre och att automatisering kommer att förändra många yrken och arbetsuppgifter. Kompetensutveckling och livslångt lärande är frågor som kommer att aktualiseras mer framöver. Axis, med huvudkontoret i Lund, ser närheten till universitet som en stor fördel. 

 Den tekniska utvecklingen går oerhört fort och den påverkar oss alla. Därför är det en stor fördel för våra anställda att vi har ett mycket nära samarbete med universitet. Det innebär olika typer av utbyten och att vi kontinuerligt flödar in den senaste kunskapen i vår verksamhet genom exmansarbeten och sommarjobbare. Detta är väldigt uppskattat bland våra medarbetare, säger Gunilla Svanberg .

Både Sandvik och Axis tror att förmåner som skapar en meningsfull tillvaro kommer att växa i betydelse framöver, det kan till exempel handla om volontärarbete eller andra möjligheter att arbeta ideellt. Men även enklare erbjudanden som sätter guldkant på tillvaron. 

 Rabatt på biobiljetter sticker ut när vi tittar på vad man utnyttjar mest i vår förmånsportal. Sandvik står för nog för en betydande del av biotittandet i Sverige, avslutar Torkel Eriksson skämtsamt. 

Faktaruta - förmånerna som rankas högst vid jobbyte

Andel som tycker att förmånen är "ganska" eller "mycket" viktig vid nytt jobb.

  1. Betalar löner som är något högre än genomsnittet i samma bransch (62 procent)
  2. Arbetsgivaren skjuter till pengar för att minska inkomstbortfall vid till exempel föräldraledighet, sjukdom och olycksfall (55 procent)
  3. Ett generöst friskvårdsbidrag (54 procent)
  4. Arbetsgivaren bekostar eller subventionerar försäkringslösningar som ger en ökad trygghet vid till exempel sjukdom eller olycksfall (47 procent)
  5. Möjlighet att via arbetsgivaren köpa förmånliga försäkringslösningar, till exempel försäkringar som kan vara bra att ha vid sjukdom och olycksfall (34 procent)

Företagskund?

Vi finns tillgängliga för att besvara dina frågor på vardagar kl. 9-16. För att snabbt få rätt hjälp är det bra om du även skriver med ditt organisationsnummer och telefonnummer i mejlet. 

Läs fler artiklar