Gå till innehållet

Kontorsarbetare? Så maxar du dagsljuset

Att få tillräckligt med dagsljus är viktigt för att må bra, sova gott, minska stressen och prestera bättre. Här berättar vi hur du tar till vara dagsljuset på bästa sätt – fastän du arbetar inomhus på dagarna.

Alla som bor i Sverige har nog hört att det är viktigt – och vet hur svårt det kan vara – att vistas i dagsljus under vinterhalvåret. Men även under de ljusare månaderna kan det vara en utmaning att få tillräckligt med dagsljus, särskilt om du jobbar inomhus på till exempel ett kontor.

En genomsnittlig arbetsdag vistas 53 procent av männen och 68 procent av kvinnorna utomhus i dagsljus bara en timme eller mindre, visar Arbetsmiljöverkets senaste forskningssammanställning om hur tillgång till dagsljus påverkar oss i arbetet.

Flera viktiga fördelar med dagsljus

När vi exponerar oss för dagsljus hjälper det till att reglera dygnsrytmen, förbättra sömnen och göra oss piggare när vi är vakna. Det gör också att vi fyller på med D-vitamin som är viktigt för bland annat immunförsvaret och skelettet, samt ökar produktionen av hormonet serotonin som ökar vårt välbefinnande.

I Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning konstateras det att dagsljus och fönster på arbetsplatser spelar stor roll för hälsan, hur vi mår och presterar på jobbet.

– De allra flesta föredrar naturligt dagsljus från fönster framför elektriskt ljus. Närhet till fönster gör oss pigga. Fönster möjliggör vidare utblick vilket ger oss information om tid på dygnet, väderlek, årstidens växlingar, minskar känsla av instängdhet vilket är hälsobefrämjande, speciellt vid inslag av naturelement, säger Arne Lowden, forskare på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och författare till kunskapssammanställningen, i ett uttalande.

Brist på dagsljus kan leda till psykisk ohälsa

De senaste åren har den psykiska ohälsan ökat samtidigt som sömnstörningar och trötthet under dagtid har följt samma mönster, konstaterar forskarna.

– Vi har ett stort och växande hälsoproblem i samhället. Stress och psykisk ohälsa ligger på en oroväckande hög nivå. Ökad inomhusvistelse och brist på dagsljus är definitivt ett av de viktigaste orsakssambanden, även om det behövs mer forskningsbelägg för orsakssambandet mellan ljuspåverkan och utveckling av mental ohälsa, speciellt depressiva besvär inklusive årstidsbunden depression, säger Arne Lowden.

Om det går riktigt långt kan stress och psykisk ohälsa leda till att du inte kan arbeta. Omkring hälften av de som får ersättning utbetald från Bliwas sjukförsäkring lider av psykisk ohälsa. Men försäkringar kan även användas förebyggande – i Bliwas vårdförsäkring ingår till exempel tre kostnadsfria och anonyma samtal med en samtalsterapeut.

5 tips för att maxa dagsljuset

 1. VAR UTE NÄR DET ÄR LJUST

  Ett givet tips, men om du jobbar dagtid och inomhus är det inte helt enkelt att komma ut i dagsljuset. Om möjligt kan du promenera en bit till jobbet på morgonen, gå på lunchen eller ta ett promenadmöte utomhus med kollegorna när ni inte behöver skärm.
 2. PLANERA EFTER DAGSLJUSET

  På fritiden kan du försöka planera dagarna så att du utför utomhusaktiviteter när det är ljust ute, och gör alla inomhusaktiviteter under dygnets mörkare timmar.
 3. SKAFFA REGELBUNDNA VANOR

  Sömnen är viktig för att få ut det mesta av dagsljuset. Försök att ha ungefär samma dygnsrytm på helger som på vardagar, och skaffa dig även goda och regelbundna vanor kring till exempel kost och motion för att hjälpa sömnen – allt hänger ihop.
 4. SITT NÄRA ETT FÖNSTER

  Om du jobbar inomhus, till exempel på ett kontor, är det bra att sitta så nära ett fönster som möjligt. Naturligtvis förutsatt att möjligheten finns, sett till typ av verksamhet och lokaler.
 5. INRED FÖR MER LJUS

  I dagsläget kan inte elektrisk belysning ersätta dagsljus fullt ut, men det finns alternativ som är betydligt bättre än andra. Strategisk möblering, ljusa väggfärger och reflekterande ytor också hjälpa till att sprida och maximera dagsljuset inomhus.

Digital tjänst

Är du rätt försäkrad?

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra. 

Senast uppdaterad: 24 april 2023.