Gå till innehållet

Unga kvinnor i riskzonen att bli långtidssjuka

Långa sjukskrivningar är nästan lika vanliga bland yngre som bland äldre, i synnerhet för kvinnor. Det visar nya data från Bliwa, som också ser att ungefär hälften av sjukfallen bland deras försäkrade gäller psykisk ohälsa.

En ny undersökning från Bliwa visar att sjukskrivningar längre än ett år är nästan lika vanliga i åldersgruppen 20–39 år som i gruppen 40–59 år.

– Långvarig sjukdom kan drabba alla och vad många kanske inte inser är att unga har ett dåligt skydd mot inkomstbortfall. För den som har ett dåligt försäkringsskydd kan konsekvenserna bli dramatiska, säger Victor Sundblad, produktchef på Bliwa.

Den nya datan visar också att kvinnor i den yngre åldersgruppen är särskilt utsatta. De utgör bara 43 procent av de försäkrade – men står för 65 procent av sjukfallen.

Dessutom är 71 procent av sjukfallen bland yngre kvinnor längre än ett år, medan motsvarande andel bland yngre män är 59 procent.

Fler sjukfall bland unga kvinnor

Andel av de försäkrade

Kvinnor: 43 procent

Män: 57 procent

 

Andel av sjukfallen

Kvinnor: 65 procent

Män: 35 procent


Siffrorna visar könsfördelningen i åldersgruppen 20–39 år.

Okunskap om försäkringsskydd

Unga personer löper inte bara stor risk att bli långtidssjukskrivna, utan de har också dålig koll på vilket försäkringsskydd de har om de skulle drabbas.

I en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Bliwa svarade 31 procent av de arbetande 18–29-åringarna att de inte vet om de har ett kompletterande försäkringsskydd, via sin arbetsgivare, vid inkomstbortfall på grund av sjukdom.

– Okunskapen bland yngre kan bero på att de har andra prioriteringar och inte tänker på att de faktiskt kan drabbas. De har kanske inte sambo, barn eller är gifta, vilket är livshändelser som ofta får människor att tänka på sitt försäkringsskydd, säger Victor Sundblad.

Många lider av psykisk ohälsa

Psykiatriska diagnoser är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige, enligt Försäkringskassans statistik, och Bliwas siffror pekar i samma riktning.

– Omkring hälften av de som får pengar utbetalade från vår sjukförsäkring lider av psykisk ohälsa. Och en sjukförsäkring kan göra stor skillnad om du blir långtidssjukskriven. Den gör att du får ett bra ekonomiskt komplement till Försäkringskassans stöd, säger Victor Sundblad.

Försäkringar kan också ge hjälp på ett tidigare stadium. Den som har Bliwas vårdförsäkring får till exempel tre kostnadsfria och anonyma samtal med en samtalsterapeut, vilket kan vara till hjälp om du mår dåligt och behöver någon att prata med.

3 tips för att förebygga stress

Goda råd från BlueCall, som Bliwa samarbetar med för att förebygga psykisk ohälsa bland sina försäkrade.

  1. Lös problem tidigt

    Ett bra sätt att minska risken för stress är att vara proaktiv och ta tag i problem innan de växer sig stora.
  2. Rör på dig

    Fysisk aktivitet är ett känt skydd mot farliga hälsokonsekvenser av stress. Det är viktigt att ha ett holistiskt synsätt på sin hälsa och ta hand om alla delar för att må bra.
  3. Prioritera återhämtning

    Det kanske allra viktigaste för att förebygga stress är att prioritera återhämtning, eftersom stress inte är farligt så länge du får tillräckligt med återhämtning.

Källa: BlueCall

Behovsguiden

Bli rätt försäkrad med Behovsguiden

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra. 

Senast publicerad: 25 november 2022.

 

Läs fler artiklar