Gå till innehållet

Så hittar du rätt nivå på livförsäkringen

En livförsäkring ger ekonomisk trygghet för din familj om du skulle gå bort. För att de ska klara sig så bra som möjligt är det viktigt att du väljer rätt nivå på försäkringen. Vad som är rätt nivå påverkas av bland annat inkomst, lån och barn.

För att ge dina efterlevande ekonomiskt skydd kan du teckna en livförsäkring, som betalas ut som ett engångsbelopp om du skulle gå bort. Oftast kan du välja mellan olika nivåer, så kallade försäkringsbelopp, och det är viktigt att du känner dig trygg med valet.

För att hitta rätt nivå på din livförsäkring kan du fundera på vilka personer som är beroende av din försörjning och hur de skulle klara sig ekonomiskt om du dör.

– Utgångspunkten är att se över den ekonomiska situationen och vilka behov som finns utifrån att kunna klara den kanske största kris en människa kan uppleva i livet. Det sista  du vill behöva oroa sig för vid ett sådant tillfälle är ekonomin, hur bolånet ska kunna betalas och liknande, säger Victor Sundblad, produktchef på Bliwa.

Viktigt att teckna livförsäkring på en så bra nivå som möjligt, så tidigt som möjligt.

Beloppet bör vara minst halva bolånet

Det finns många faktorer som avgör vad som är rätt nivå på livförsäkringen och det är alltid individuella behov som avgör. Men ett generellt tips är att försäkringsbeloppet ska motsvara minst två gånger din årsinkomst eller halva bolånet.

– Att kunna amortera minst halva bolånet kan vara till stor hjälp för att få ner kostnaderna och klara ekonomin långsiktigt. Annars kan det bli svårt med bara en inkomst, särskilt när räntor och andra kostnader går upp, säger Victor Sundblad, och fortsätter:

– Om ni har barn kanske din partner dessutom måste gå ner i arbetstid för att klara av vardagen som ensamstående. Det påverkar inkomsten, och möjligheten att göra karriär kanske minskar, så det behöver du också ta i beaktande.

En annan faktor att ta höjd för om ni har barn är om det finns ett gemensamt sparande till barnen som bygger på två inkomster. Om du har barn som inte är gemensamma med din partner behöver du även fundera på hur barnen påverkas ekonomiskt.

– Barnen kan bli helt utan ersättning från livförsäkringen om de inte räknas till hushållet. För att undvika det kan du skriva ett särskilt förmånstagarförordnande, det vill säga vem du vill ska få ersättningen från livförsäkringen. Du kan också behöva ett försäkringsbelopp som räcker för två hushåll, säger Victor Sundblad.

Livshändelser som påverkar

Det är extra viktigt att se över din livförsäkring när du har:

  • fått barn
  • gift dig eller blivit sambo
  • köpt en ny eller större bostad
  • skilt dig.

Tänk framåt när du tecknar försäkringen

Det är viktigt att teckna en livförsäkring på en så bra nivå som möjligt, så tidigt som möjligt. Bland annat eftersom de flesta försäkringsbolag kräver att du fyller i en så kallad hälsodeklaration, där du svarar på frågor om din hälsa, för att teckna försäkringen.

– Även om du klarar en hälsodeklaration utan problem i dag, kanske du inte gör det om ett år. Därför är det bra att tänka framåt redan när du tecknar försäkringen och till exempel ta höjd för att familjen kan växa, tipsar Victor Sundblad.

Förutom att välja en bra nivå vid tecknandet är det även viktigt att se över försäkringen vid stora livshändelser och när familjesituationen ändras. Du som har en livförsäkring hos Bliwa, och inte redan har det högsta valbara försäkringsbeloppet, kan enkelt höja din nivå genom att logga in på Mina sidor och fylla i en hälsodeklaration.

– Vid vissa livshändelser kan du som kund höja försäkringsbeloppet en nivå utan att göra en hälsodeklaration. Det gäller om du har blivit sambo, gift dig eller fått barn. Du kan göra en sådan höjning en gång per 12-månadersperiod, säger Victor Sundblad.

BEHOVSGUIDEN

Har du rätt livförsäkring?

Tycker du att livförsäkringen och andra försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram den digitala tjänsten Behovsguiden. När du har svarat på frågorna får du reda på vilka försäkringar du har i dag – både hos oss och hos andra försäkringsbolag – och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation.

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra.

Senast uppdaterad: 19 februari 2024.