Gå till innehållet

Dagarna att hålla koll på om du blir sjuk

Om du drabbas av en sjukdom är det vissa tidpunkter som är viktiga att ha koll på. Sjukanmälningar ska göras och läkarintyg skickas in. Här är en guide över de viktigaste dagarna. 

Vid arbetslöshet eller sjukskrivning är det som att en helt ny värld öppnar sig. Nya myndigheter och organisationer ska kontaktas och det handlar om att hålla tiderna för att få rätt till sin ersättning. Under pandemin genomfördes också en del förändringar som har bidragit till förvirringen.

Vi har satt ihop en lista med de viktigaste dagarna du behöver ha koll om du blir sjukskriven, för att inte hamna fel i regelverksdjungeln.

Om du blir sjukskriven

Om du är anställd och blir sjukskriven är det arbetsgivaren som ansvarar för att anmäla dig till Försäkringskassan. Det är din arbetsgivare som betalar ut sjuklön de första 14 dagarna.

Vissa arbetsgivare betalar ingen sjuklön och då måste du själv kontakta Försäkringskassan.

Smittbärarpenning

Smittbärarpenningen är till för dig som inte får arbeta på grund av att du är smittad eller har symtom på en allmänfarlig sjukdom. Du ska kunna uppvisa läkarintyg från första dagen. och du rekommenderas att söka ersättningen då du gått tillbaka till jobbet.

Dag 1

Oberoende av sjukdom måste du sjukanmäla dig hos arbetsgivaren eller Försäkringskassan om din arbetsgivare inte betalar sjuklön.

Dag 8

Från och med dag 8 i sjukperioden måste du kunna visa ett läkarintyg för din arbetsgivare.

Läkarintyget används av arbetsgivaren och Försäkringskassan för att bedöma arbetsförmågan. Det ska innehålla en beskrivning av hur sjukdomen påverkar arbetsförmågan samt längd och omfattning av sjukskrivningen.

Om du är arbetssökande, egenföretagare eller behovsanställd ansöker du om sjukpenning direkt från Försäkringskassan och ska kunna visa dem läkarintyg från och med dag 8.

Dag 15

När du har varit sjuk i mer än 14 dagar sjukanmäler din arbetsgivare dig till Försäkringskassan. Nu kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan och ska skicka in läkarintyg till dem.

Dag 30

Om du förväntas vara sjukskriven i mer än 60 dagar är arbetsgivaren skyldig att ta fram en rehabiliteringsplan senast dag 30.

Planen är främst ett stöd för rehabiliteringen på arbetsplatsen och ska underlätta för att du så snart som möjligt ska kunna komma tillbaka till arbetet. Den kan också användas som underlag för Försäkringskassans handläggning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsärenden.

Har du en privat sjukförsäkring?

Om du har en privat sjukförsäkring så ska du anmäla att du är sjukskriven till ditt försäkringsbolag. Oftast gäller en karenstid på tre månader, men i vissa fall kan den vara ett år.

Du kan alltså få ersättning från försäkringen först efter karenstiden. För att du ska få ersättning behöver du göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget och i vissa fall skicka in ett läkarintyg. 

Dag 90

Efter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något jobb alls hos din arbetsgivare. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering vid en sjukskrivning.

Dag 180

Tidigare krävdes att du inte kunde utföra något jobb på den ordinarie arbetsmarknaden för att få sjukpenning efter dag 180. Men från 21 december 2020 är regeln att du fortfarande kan få sjukpenning om du inte kan utföra något jobb alls hos din arbetsgivare. Det gäller om det är troligt att du kan återgå till arbetet inom ett år efter att du blivit sjukskriven.

Dag 365

Din ersättning från Försäkringskassan sjunker i regel från 80 procent till 75 procent. Då coronapandemin gjort att mycket vård senarelagts finns en möjlighet att skjuta upp bedömningen om du kan ta ett jobb på arbetsmarknaden. Det kan vara möjligt om vård eller rehabilitering skjutits upp.

Annan ersättning genom arbetsgivare eller fackförbund

Ofta har du andra försäkringar genom din arbetsgivare eller fackförening som gör att din ersättning blir högre. Kontrollera vilka försäkringar du omfattas av för att få en bild av vad du kan förvänta dig.

Behovsguiden

Bli rätt försäkrad med Behovsguiden

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra. 

Senast publicerad: 19 februari 2024.