Gå till innehållet

Privat vårdförsäkring – därför blir den mer populär

Allt fler svenskar omfattas av en privat vårdförsäkring samtidigt som försäkringen har utlöst en politisk debatt. För individen ger en vårdförsäkring en ökad trygghet att få vård snabbt vid behov, men kritiker menar att försäkringen är orättvis. 

En gräddfilsförsäkring för välbeställda och urholkning av välfärden. Det är några av beskrivningarna som kritikerna använder, bland annat i en stor granskning som Dagens Nyheter gjort. För de som faktiskt har haft nytta av försäkringarna är tongångarna betydligt mer positiva. I stället för att gå med smärtor och invänta vård inom vårdgarantins 90 dagar så har de genom en vårdförsäkring fått tid hos en specialist inom en vecka och operation inom tre veckor. 

"Vård snabbt gör att du kan återgå i arbete igen och försäkringen ger på det sättet även en ekonomisk trygghet."
Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring

– Vid sidan av det lidande som det innebär att vara sjuk så är varje dag borta från jobbet en kostnad för den enskilde. Vård snabbt gör att du kan återgå i arbete igen och försäkringen ger på det sättet även en ekonomisk trygghet. Det är fullt mänskligt att vilja säkra upp en situation om du känner en oro för din hälsa eller ekonomiska situation, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på branschorganisationen Svensk Försäkring. 

Inte bara för förmögna 

Ofta diskuteras den här försäkringen som något förmögna människor köper för att slippa stå i vårdkön, men det vanligaste är att vårdförsäkringen tecknas av arbetsgivaren eller genom en gruppförsäkring genom fackföreningen. Den största yrkesgruppen bland försäkrade är byggnadsarbetare.  

– För många arbetsgivare är företagshälsovården ett bra sätt att arbeta förebyggande och rehabiliterande, men det är inte alltid den räcker hela vägen eller fungerar lika bra för alla arbetsgivareDå kan vårdförsäkringen vara ett bra alternativ eller komplement. För arbetsgivare handlar det dels om att uppfylla sitt ansvar enligt Arbetsmiljölagen, dels om att få tillbaka medarbetare till jobbet snabbt efter sjukdom eller skada för att kunna hålla uppe produktionen, säger Eva Erlandsson. 

Välbalanserad analys om vårdförsäkringar

I januari  2020 valde regeringen att ge Myndigheten för vård och omsorgsanalys – Vårdanalys – i uppdrag att beskriva riskerna med att patienter med privat vårdförsäkring ges företräde till hälso- och sjukvården framför patienter som får offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Svensk Försäkring är positiv till utredningens analys som bidrar till att kunskapen om vårdförsäkringar ökar. Läs mer här.

Står för en procent av kostnaden 

I dag har över 650 000 svenskar en privat vårdförsäkring och totalt står utbetalningarna inom ramen för försäkringen för omkring en procent av de totala kostnaderna för vård i Sverige. Omkring 40 procent av kostnaderna inom vårdförsäkring handlar om förebyggande och rehabiliterande insatser och resterande är utbetalningar för specialistvård och operationer. 

– Försäkringsbolagen anlitar enbart privata vårdgivare för den vård som ges inom försäkringen och försäkringsbolagen köper upp den överskottskapacitet som olika vårdgivare har efter det att regionerna har köpt upp den kapacitet de önskar, säger Eva Erlandsson

Här för att stanna 

Hon tror att privata vårdförsäkringar är här för att stanna och kommer att bli ett vanligare inslag. 

– Vårdförsäkringen bidrar med resurser till vården och kortar ner längden för sjukskrivning. Vi önskar att det gjordes tydligare prioriteringar från regionerna så att medborgarna vet vilken vård de har rätt till. Då skulle vårdförsäkringen på ett tydligare sätt kunna avlasta och komplettera den offentligfinansierade vården. Fördelen med vårdförsäkring jämfört med att betala ur egen ficka är ju att fler får råd i och med att alla med försäkringen är med och delar på riskerna, säger Eva Erlandsson.

Faktaruta - privat vårdförsäkring i Sverige

  • 2018 såldes närmare 660 000 vårdförsäkringar. 
  • 390 000 av försäkringarna tecknas av arbetsgivare. 
  • 210 000 tecknas som gruppförsäkring vanligen via fackförbund eller via arbetsgivare. 
  • Förmånsbeskattningen ligger på 60 procent av premien. 
  • Försäkringen går även att köpa som individuell försäkring. 
  • Vanligtvis innebär en försäkring maximalt sju dagars väntetid för besök hos specialist och maximalt 1421 dagars väntetid för operation. 

Källa: Svensk försäkring

Vårdförsäkring

Rätt specialistvård snabbt

När du behöver specialistvård för att snabbt kunna komma tillbaka till jobbet. Eller vill ha hjälp att hitta rätt vård. Med en vårdförsäkring blir det enkelt.