Gå till innehållet

8 tidiga tecken på psykisk ohälsa – så bryter du mönstret

Många upplever att de mår sämre på hösten och för att förebygga psykisk ohälsa är det viktigt att agera i tid. Här är tidiga varningssignaler att vara uppmärksam på och tips på hur du får snabb och enkel hjälp.

Att gå tillbaka till vardagsrutinerna efter sommarsemestern kan vara tungt. Du kan uppleva att du inte har fått tillräckligt med återhämtning, eller så har du fallit in i ohälsosamma vanor gällande kost, motion och alkohol. Under semestern är det också vanligt att fundera kring hur du trivs på jobbet eller i din relation – och kanske går du in i hösten med negativa känslor kring detta.

– Antalet personer som upplever psykisk ohälsa brukar öka under höstmånaderna och det är ofta flera olika faktorer som bidrar till nedstämdheten. Omvärldsläget med krig, klimatförändringar och ekonomisk oro kan också påverka måendet, säger Maria Steneskog Nyman, rådgivare på Falck Previa som arbetar med hälsa i arbetslivet.

Här nedan följer åtta varningssignaler som kan vara tidiga tecken på psykisk ohälsa.

– Alla kan naturligtvis känna sig trötta och nedstämda ibland, men det kan vara en varningssignal om du märker av flera av dessa tecken eller om de är ihållande. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på dem – oavsett om det gäller dig själv, en kollega eller en medarbetare, säger Maria Steneskog Nyman.

8 varningssignaler att vara uppmärksam på

  1. Du känner dig nedstämd utan att riktigt veta varför.
  2. Du har inte lust att göra sådant som du tidigare har velat göra och tyckt varit roligt.
  3. Du börjar dra dig undan från vänner eller kollegor.
  4. Du upplever humörsvängningar som du inte känner igen, som till exempel att du blir väldigt ledsen eller arg.
  5. Du har problem med sömnen.
  6. Du glömmer bort saker och ting.
  7. Du levererar inte på jobbet på samma sätt som tidigare.
  8. Du är korttidssjuk oftare.

Känner du igen signalerna som nämns ovan hos dig själv, en kollega eller en anställd? Då är det viktigt att du eller den det gäller tar tag i problemen, för att de inte ska leda till ett ännu sämre mående.

– Tidiga insatser kan vara avgörande för att förebygga till exempel en sjukskrivning. Men när du väl har hamnat i den här typen av negativa mönster kan det vara svårt att ta sig ur dem på egen hand. Därför är det viktigt att ta hjälp. Prata med någon som kan hjälpa dig att få en överblick och sortera ut vad dessa känslor och beteenden kan bero på, säger Maria Steneskog Nyman.

Få hjälp snabbt och enkelt

Om du mår dåligt kan det kännas som en tröskel i sig att söka hjälp. Men det kan gå både snabbt och enkelt genom till exempel företagshälsovården eller din vårdförsäkring.

– Många tror att vårdförsäkringen bara kan användas när du redan blivit sjuk, men det kan också ingå förebyggande hjälp. I Bliwas vårdförsäkring ingår till exempel tre kostnadsfria och anonyma samtal med en samtalsterapeut. Kontrollera vad din försäkring täcker och tveka inte att använda det förebyggande stöd som finns, säger Victor Sundblad, produktchef på Bliwa.

Om du blir sjukskriven på grund av psykisk ohälsa kan du ha rätt till ersättning från din sjukförsäkring. Den kompletterar skyddet från Försäkringskassan genom att ge en högre ersättning under längre tid. Ungefär hälften av de som får ersättning från Bliwas sjukförsäkring får det på grund av psykisk ohälsa.

– Vissa försäkringsbolag gör undantag just för psykisk ohälsa, så att skyddet inte gäller i dessa fall. Ett tips är därför att kolla upp vad som gäller för just din försäkring, säger Victor Sundblad.

Behovsguiden

Bli rätt försäkrad med Behovsguiden

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra. 

Publicerad 6 september 2022.

 

Läs fler artiklar