Gå till innehållet

Unga kvinnor oroliga för sjukskrivning

Att bli sjukskriven är det främsta jobbrelaterade orosmomentet för nästan var femte kvinna i åldern 27–30 år. Rätt försäkringar ger inte bara ekonomisk trygghet om du skulle bli sjukskriven – du kan också få hjälp i förebyggande syfte för att undvika sjukskrivning.

Drygt varannan ung känner sig trygg på arbetsmarknaden i dag, visar undersökningen Generation Jobb 2023. Men den upplevda tryggheten skiljer sig mellan könen och unga kvinnor är de som i största utsträckning känner sig otrygga.

Den vanligaste oron bland unga, kopplad till jobb och arbetsmarknad, är att ha obalans mellan privatliv och arbetsliv. Bland unga kvinnor är sjukskrivning ett annat orosmoment – hela 18 procent av kvinnorna mellan 27 och 30 år uppger att det är deras största oro. Det är betydligt fler än männen i samma ålder och dubbelt så stor andel som genomsnittet bland unga 16–30 år.

– Resultaten är i linje med sjukskrivningsstatistiken, där vi ser att unga kvinnor i högre grad får ersättning från vår sjukförsäkring jämfört med unga män, säger Annica Lundström, skadechef på Bliwa.

Psykisk ohälsa vanligaste orsaken till sjukskrivning

Generation Jobb 2023 är genomförd i samarbete mellan Bliwa, Värmdö kommun och Insight Intelligence. Undersökningen baseras på intervjuer som genomfördes under april och maj 2023, med ett slumpmässigt och riksrepresentativt urval av 1 000 personer mellan 16 och 30 år.

Undersökningen visar också att 22 procent av unga i åldern 16–30 år, oavsett kön, oroar sig för psykisk ohälsa.

– Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i dag. Ungefär hälften av de som får pengar utbetalade från vår sjukförsäkring lider av psykisk ohälsa, säger Annica Lundström.

Även Försäkringskassans statistik bekräftar att psykiatriska diagnoser, som till exempel stressrelaterad psykisk ohälsa, är den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Myndighetens statistik visar också att sjukfrånvaron i psykiatriska diagnoser dominerar i yngre åldrar samt att andelen är högre bland kvinnor.

Sjukförsäkring kan ge ekonomisk trygghet

Ett orosmoment som många kan ha kring sjukskrivning är hur de ska klara sig ekonomiskt. Om du är anställd och blir sjukskriven är det oftast din arbetsgivare som betalar din sjuklön de första två veckorna, därefter kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Både sjuklönen och sjukpenningen ger upp till cirka 80 procent av din vanliga lön, men bara upp till ett visst tak. Om du tjänar mer än taket eller blir sjukskriven en längre tid kan en sjukförsäkring täcka upp inkomstbortfallet.

Sjukförsäkringen kan göra stor skillnad om du blir sjukskriven en längre tid. Den kompletterar stödet från Försäkringskassan genom att hjälpa upp nivån på din ersättning, så att tiden du är borta från jobbet inte blir lika tuff ekonomiskt, säger Annica Lundström.

Försäkringar kan också hjälpa innan det har gått så långt att du blir sjukskriven. Om du till exempel har Bliwas vårdförsäkring får du tillgång till vård snabbt, samt tre kostnadsfria och anonyma samtal med en samtalsterapeut som kan användas i förebyggande syfte.

Ungas största orosmoment

Det här känner unga i åldern 16–30 år störst oro för kopplat till jobb och arbetsmarknad.

  1. Obalans mellan privatliv och arbetsliv.
  2. Att inte få ett jobb.
  3. Dålig arbetsmiljö.
  4. Psykisk ohälsa.
  5. Att bli uppsagd.
  6. Att bli sjukskriven.
  7. Att mitt jobb ersätts av artificiell intelligens (AI).

Källa: Generation Jobb 2023

Behovsguiden

Bli rätt försäkrad med Behovsguiden

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra. 

Publicerad: 30 januari 2024.