Gå till innehållet

Därför är försäkringar viktiga i en lågkonjunktur

Många svenskar känner oro för sin ekonomi inför lågkonjunkturen och ser nu över sina utgifter. Genom att vara rätt försäkrad kan du minska den oron. För en mindre kostnad varje månad kan försäkringen ge en viktig ekonomisk trygghet vid oförutsedda händelser – inte minst i sämre tider.

Flera undersökningar som har gjorts under vintern visar att många svenskar känner stor oro för sin privatekonomi och i medierna förmedlas tips på hur man kan spara in på sina månadsutgifter. Till exempel genom att använda bilen mindre, minska energianvändningen och se över sina räntekostnader.

Något som dock aldrig nämns är att säga upp sina personförsäkringar – och det finns flera anledningar till det.

– Kostnaden för personförsäkringar är för de allra flesta ingen stor utgift. Och även om den skulle vara det så kan den ekonomiska oron snarare öka om du står utan försäkringsskydd i sämre tider. Därför är det viktigt att behålla sina försäkringar, säger Victor Sundblad, produktchef på Bliwa.

Viktigt skydd i sämre tider

I en lågkonjunktur ökar ofta arbetslösheten och om du skulle bli av med jobbet kan en inkomstförsäkring vara ett viktigt komplement till a-kassan för att få ekonomin att gå ihop.

– Och om du till exempel blir sjuk eller skadad och inte kan arbeta som förut kan det – förutom lidande av själva sjukdomen eller skadan – innebära att du förlorar arbetsinkomst. Då är försäkringsskyddet extra viktigt för att dämpa de negativa konsekvenserna, säger Victor Sundblad.

Ytterligare en anledning till att behålla dina försäkringar, eller teckna nya om du inte redan har ett fullgott skydd, är att vissa försäkringar kräver en godkänd hälsoprövning.

– När du är frisk är det lätt att tänka att det är lugnt och att du klarar hälsoprövningen utan problem. Men man vet aldrig vad som händer i framtiden – plötsligt kan du drabbas av en sjukdom eller olycka som gör att du inte klarar hälsoprövningen, och därmed inte kan teckna samma försäkringsskydd igen, säger Victor Sundblad.

Försäkringar kan också ha en kvalificeringstid, vilket innebär att du måste ha haft försäkringen en viss tid för att kunna få ersättning. Därmed kan det vara klokt att behålla försäkringarna för att inte behöva ”börja räkna om från noll” om du skulle säga upp dem och sedan vilja teckna dem igen.

– Inkomstförsäkringar har alltid en kvalificeringstid, vanligtvis är den på tolv månader, säger Victor Sundblad.

Försäkringar som kan vara onödiga

Det finns naturligtvis även försäkringar som kan kännas onödiga att teckna och lägga pengar på i ekonomiskt oroliga tider. Victor Sundblad ger några exempel:

– Du kanske kan leva utan att ha en särskild försäkring för din telefon. Produktförsäkringar som erbjuds av butiker när du köper hemelektronik eller smycken kan i vissa fall vara onödiga eftersom du troligtvis redan har ett skydd genom hemförsäkringen.

Samma sak gäller reseförsäkringar som säljs av resebolag: om du ska åka på en vanlig semesterresa i en vecka eller två så kan ofta hemförsäkringens reseskydd vara tillräckligt.

– Sammanfattningsvis är det bra om du har koll på vilka försäkringar du har – både privat och genom din arbetsgivare eller ditt fackförbund – och vad som faktiskt ingår i dem, så att du inte har dubbla försäkringar eller står helt utan skydd, säger Victor Sundblad.

Räkneexempel: låg månadskostnad kan ge hög ersättning

Inkomstförsäkring

Bliwas inkomstförsäkring erbjuds i samarbete med ditt fackförbund. Därför finns ingen separat månadskostnad, utan försäkringen ingår i ditt fackliga medlemskap. Din månadslön avgör hur hög ersättning du får.

 

Månadslön Ersättning per månad
40 000 kr 3 760 kr
45 000 kr 6 560 kr
50 000 kr 9 360 kr

Kom ihåg! Ersättningen från inkomstförsäkringen är skattefria extra pengar du får varje månad utöver a-kassan.

 

Sjukförsäkring

Ersättningen från sjukförsäkringen är extra pengar du får utöver ersättningen från Försäkringskassan om du blir sjukskriven. Utbetalningen sker i max 48 månader och ersättningen är skattefri. Månadskostnaden för försäkringen avgörs av din ålder.

 

Ålder Månadskostnad Maxersättning
30 år 22 kr 2 300 kr
40 år 34 kr 2 300 kr
50 år 52 kr 2 300 kr

Observera att detta endast är exempel. Månadskostnad och ersättning kan variera, bland annat beroende på via vilket fackförbund eller arbetsgivare du har försäkringen.

Behovsguiden

Bli rätt försäkrad med Behovsguiden

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra. 

Senast publicerad: 25 november 2022. 

 

Läs fler artiklar