Gå till innehållet

Här är de som drabbas när arbetslösheten ökar

Arbetslösheten kommer att öka under 2023 och första halvåret 2024, visar Arbetsförmedlingens nya prognos. Vi listar branscherna som riskerar att drabbas – och yrkena att satsa på om du vill byta karriär.

Inflationen når rekordnivåer och i år väntas Sverige gå in i en lågkonjunktur. Detta har redan börjat sätta sina spår på arbetsmarknaden, bland annat genom en kraftig ökning av antalet varsel om uppsägning.

I en ny prognos bedömer Arbetsförmedlingen att arbetslösheten kommer att öka under 2023 och första halvåret 2024, i takt med att konjunkturen försvagas. Prognosen bygger på intervjuer där arbetsgivare beskriver sin syn på arbetsmarknaden.

– Vi ser att arbetsgivarna skriver ner sina anställningsplaner, det vill säga att de är mer försiktiga med nyanställningar. Men vi ser också hur konjunkturen redan nu påverkar arbetslöshetssiffrorna, genom att de med allra kortast arbetslöshetstid har börjat öka de senaste månaderna, säger Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Branscherna som påverkas mest

Den höga inflationen och de ökade räntorna gör att hushållen drar ner sin konsumtion, vilket i sin tur slår mot arbetsmarknaden inom vissa branscher.

– I mångt och mycket är det verksamheter som är beroende av hushållens konsumtion som kommer att påverkas. Inte minst sällanköpshandeln, hotell och restaurang, och möjligen också resor, säger Marcus Löwing och fortsätter:

– Men situationen påverkar arbetsmarknaden som helhet. Vi ser till exempel att byggverksamheter måste förhålla sig till de höga räntorna, kanske framför allt när det gäller nybyggnation av bostäder, och att tillverkningsindustrin drabbas av de exceptionellt höga elpriserna. Sedan får vi inte glömma transportindustrin, som är beroende av att de andra områdena har en omsättning.

Förutom specifika branscher finns det också vissa grupper som drabbas hårdare än andra. Det handlar framför allt om de som inte har en fast förankring på arbetsmarknaden i dag, till exempel unga och personer med visstidsanställningar.

TRYGG GENOM ARBETSLIVET

Se till att ha ett bra skydd om du blir arbetslös eller sjuk. Läs mer här.

Öka din trygghet på arbetsmarknaden

För att öka sin trygghet på en osäker arbetsmarknad är det många som väljer att vara medlem i facket, där en inkomstförsäkring ofta ingår i medlemskapet. En inkomstförsäkring är ett viktigt komplement till a-kassan och täcker så att du kan få upp till cirka 80 procent av din genomsnittliga inkomst om du blir arbetslös, vilket kan vara en stor trygghet medan du söker nytt jobb. Du kan också teckna tilläggsförsäkringar för att försäkra en högre inkomst eller få ersättning längre tid än vad som ingår i fackets basförsäkring.

För att minska risken för att bli långvarigt arbetslös är det viktigt att ha en minst gymnasieutbildning och helst en högskoleutbildning, enligt Arbetsförmedlingen.

– Om du redan har en utbildning kan det i stället handla om att vara öppen för att söka jobb bredare, både yrkes- och branschmässigt men också regionalt, beroende på var jobben finns, säger Marcus Löwing.

Andra tips för att hålla sig anställningsbar är att kompetensutveckla sig eller byta yrkesbana. Arbetsförmedlingen har tagit fram en prognos över vilka yrken som förväntas ha bäst jobbchanser både nu och på flera års sikt, och som därmed kan vara yrken värda att satsa på. Här nedanför kan du se listan.

Kräver högskoleutbildning

 •      Arbetsterapeuter
 •      Barnmorskor
 •      Förskollärare
 •      Lärare i yrkesämnen
 •      Mjukvaru- och systemutvecklare
 •      Poliser
 •      Specialistläkare
 •      Specialistsjuksköterskor
 •      Systemanalytiker och IT-arkitekter
 •      Tandläkare

 

Övriga utbildningsnivåer

 •      Buss- och spårvagnsförare
 •      Byggnads- och ventilationsplåtslagare
 •      Förare av jordbruks- och skogsmaskiner
 •      Installations- och serviceelektriker
 •      Medicinska sekreterare och vårdadministratörer
 •      Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
 •      Målare
 •      Slaktare och styckare
 •      Träarbetare och snickare
 •      Undersköterskor

Källa: Arbetsförmedlingen. Listan är en prognos fram till 2026.

Behovsguiden

Bli rätt försäkrad med Behovsguiden

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra. 

Publicerad: 31 januari 2023.