Gå till innehållet

Nu blir det enklare att räkna ut ersättningen för ärr

Efter önskemål från kunderna har Bliwa gjort om ersättningen för ärrskador. Med en tydlig tabell kan du enkelt utläsa vilken ersättning du får beroende på hur stort ärret är och var på kroppen det sitter.

En olycka behöver inte bara vara jobbig när den inträffar, utan kan även leda till bestående men i form av ärrbildning. Därför täcker en bra olycksfallsförsäkring både kostnader du får i samband med olyckan och ger ersättning för ärr.

– Våra kundundersökningar visar att många tycker att ärrersättningen är en viktig del av försäkringen. De har också efterfrågat tydliga exempel som visar vilken ersättning de kan få, säger Victor Sundblad, produktchef på Bliwa, och fortsätter:

– För att möta kundernas önskemål har vi tagit fram en helt ny ärrtabell som gör det förutsägbart, enkelt och begripligt att förstå vilken ersättning du kan få vid olika typer av ärrskador.

"Vi vill att enkelheten i den nya ärrersättningen ska göra att kunderna känner sig trygga."
Victor Sundblad, produktchef på Bliwa

Ärrersättning som är enkel att förstå

Tidigare har Bliwa använt Trafikskadenämndens ersättningstabell för utseendemässiga skadeföljder. Då bedömer skaderegleraren ärret utifrån nivåer som ”framträdande”, ”klart framträdande”, ”missprydande” och så vidare. Detta utgör sedan underlag för vilken ersättning den skadade får.

– Den nya ärrtabellen är en betydligt enklare modell som gör att du som kund själv kan utläsa i tabellen vilken ersättning du kan få för ett ärr som till exempel är tre centimeter långt och en halv centimeter brett, berättar Victor Sundblad.

Tabellen tar inte bara hänsyn till hur långt och brett ärret är, utan också till var på kroppen ärret sitter. Du får till exempel högre ersättning för ett ärr i ansiktet jämfört med ett lika stort ärr på benet.

Den sista faktorn som påverkar ersättningen är ditt försäkringsbelopp. Ersättningen räknas nämligen ut med en fastställd procentsats av försäkringsbeloppet, sedan betalas den ut som ett engångsbelopp.

Ärrtabellen gäller från årsskiftet

Den nya tabellen för ärrersättning börjar användas 1 januari 2023. Det innebär att skadan som orsakat ärret behöver ha uppstått då eller senare för att du ska kunna få ersättning utifrån den nya tabellen. Den gäller alla Bliwas försäkringar som kan ge ersättning för ärr och finns i försäkringsvillkoren.

– Tabellen är noggrant framtagen utifrån vår erfarenhet av ärrskador och kundernas synpunkter. Precis som med våra försäkringar vill vi att enkelheten i den nya ärrersättningen ska göra att kunderna känner sig trygga, säger Victor Sundblad.

Så får du ersättning för ärr

Du som har en olycksfallsförsäkring hos Bliwa kan enkelt ansöka online om ersättning för ärr.

  1. Logga in på Mina sidor för att göra en skadeanmälan. För att du ska ha rätt till ersättning ska skadan ha krävt läkarvård och ärret ska vara helt läkt, vilket ofta tar ett till två år.
  2. Skicka med en nytagen bild på ärret, gärna med en linjal eller liknande bredvid så att det syns hur stort ärret är.
  3. En skadereglerare granskar din anmälan, gör en bedömning och skickar beslutet till dig. Ärrersättningen betalas sedan ut som ett engångsbelopp.

Senast ändrad: 19 februari 2024.

Behovsguiden

Bli rätt försäkrad med Behovsguiden

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra.