Gå till innehållet

Så påverkas du av vårdskulden

Coronapandemin har gjort att den svenska vårdskulden vuxit. Förra året genomfördes 115 000 färre operationer än 2019 – och de uppskjutna vårdinsatserna gör att många måste vänta betydligt längre än vårdgarantins 90 dagar.

Under coronapandemin har mycket av den planerade vården – det vill säga allt som inte är akut – skjutits på framtiden. En rapport från Socialstyrelsen visar att det genomfördes 115 000 färre operationer och åtgärder under perioden mars till december 2020, jämfört med samma period året innan. Det är en minskning med 21 procent.

– Väntetiderna inom specialistvården var långa redan innan coronapandemins utbrott, men de uppskjutna vårdbehoven har naturligtvis lett till att köerna nu är ännu längre. Det är stora utmaningar regionerna nu har framför sig och vi ser att de skulle kunna anlita privata vårdgivare i större utsträckning för att arbeta bort vårdskulden snabbare, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Socialstyrelsens siffror visar att ortopedi, allmän kirurgi och ögonsjukvård är de områden där operationerna har minskat mest under coronapandemin. Inom samma områden väntar nu flest på behandling.

115 000 färre operationer och åtgärder under perioden mars till december 2020, jämfört med samma period året innan.

Kort väntetid med försäkring

De långa väntetiderna i vården kan innebära att intresset för privata sjukvårdsförsäkringar ökar. Med en sådan vårdsförsäkring är du ofta garanterad ett besök hos en specialist inom sju arbetsdagar och operation inom 14–21 arbetsdagar. Det kan jämföras med den nationella vårdgarantins 90 dagar för att träffa en specialist samt ytterligare 90 dagar för behandling/åtgärd.

– Den bristande tillgängligheten i den offentliga sjukvården är naturligtvis en av orsakerna till att arbetsgivare och privatpersoner väljer att teckna privata sjukvårdsförsäkringar. Man är kanske orolig att det en dag händer något som gör att man behöver vård eller operation, och då vill man inte vänta och vara borta från jobbet onödigt länge, säger Karin Liljeblad.

Krockar inte med offentlig vård

Inom sjukvårdsförsäkringen utförs planerad specialistvård hos privata vårdgivare. De har ofta avtal med både regioner och försäkringsbolag, men sjukvårdsförsäkringen krockar inte med den offentligt finansierade vården.

– En av de privata vårdgivarnas styrkor är flexibilitet och de anpassar sin kapacitet utifrån de krav som ställs i avtalen. Om regionen eller försäkringsbolagen vill köpa mer vård förs en dialog om det och man tittar på vilka möjligheter det finns att utöka kapaciteten, säger Karin Liljeblad.

Sifforna anger medelväntetiden i dagar för operation/åtgärd inom specialistvården, augusti 2021.


Blekinge: 107

Dalarna: 215

Gotland: 63

Gävleborg: 170

Halland: 74

Jämtland Härjedalen: 262

Jönköping: 105

Kalmar: 122

Kronoberg: 127

Norrbotten: 217

Skåne: 197

Stockholm: 120

Sörmland: 121

Uppsala: 162

Värmland: 224

Västerbotten: 172

Västernorrland: 159

Västmanland: 223

Västra Götaland: 218

Örebro: 178

Östergötland: 168

Alla regioner: 178

Källa: Väntetider i vården, Sveriges kommuner och regioner.

Vårdgarantin vs vårdsförsäkring

Besök på en specialistmottagning

Nationella vårdgarantin: Inom 90 dagar.

Privat sjukvårdsförsäkring: Inom 7 arbetsdagar.


Påbörjad behandling, till exempel operation

Nationella vårdgarantin: Inom 90 dagar.

Privat sjukvårdsförsäkring: Inom 14–21 arbetsdagar.

Behovsguiden

Bli rätt försäkrad med Behovsguiden

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra. 

Senast uppdaterad: 28 juni 2021.

 

Läs fler artiklar