Gå till innehållet

Så väljer du rätt livförsäkring

Det är skillnad på livförsäkring och livförsäkring. Förkortningar, olika namn och regler gör att det på pappret kan verka krångligt, men egentligen behöver det inte vara så svårt. Vi har tagit fram en guide för att du ska hitta rätt och veta vilken försäkring som passar dig bäst.

Innan vi går in på de olika livförsäkringarna som finns kan det vara bra att fundera över om du behöver en livförsäkring. En livförsäkring ger ekonomiskt skydd till dina efterlevande. Är det så att du inte har några efterlevande eller att de inte har något behov av ekonomisk kompensation så har du inget behov av en livförsäkring.

– Behovet varierar mycket beroende på familjesituation och ålder men också på hur ekonomiskt beroende du är av din partner, säger Victor Sundblad, produktchef på Bliwa.

Livförsäkring är ett samlingsnamn och det finns fyra vanliga alternativ. Vi kommer i den här artikeln att reda ut skillnaderna mellan de olika försäkringarna. Variationer kan förekomma så se till att du har koll på dina försäkringar.

TGL (tjänstegrupplivförsäkring)

TGL, kort för tjänstegrupplivförsäkring, är den vanligaste livförsäkringen i Sverige. Den tecknas av arbetsgivaren och omfattar anställda fram tills dagen de går i pension. Ett engångsbelopp på cirka 340 000 kronor - egentligen sex prisbasbelopp som 2024 ligger på 57 300 kronor - betalas ut till efterlevande om du avlider innan du går i pension. Ingen skatt dras på beloppet.

– TGL är inte en försäkring som du själv kan välja om du vill ha, utan det är upp till arbetsgivaren. Utbetalningen är åldersbunden och blir lägre ju äldre du blir. Andra försäkringar blir ofta dyrare ju äldre du blir men i det här fallet sänks ersättningen i stället, säger Victor Sundblad.

Tips – håll koll på vem som får pengarna

Du skulle kunna likna en livförsäkring med ett arv, men den stora skillnaden är att du inte kan testamentera en försäkring. Därför är det viktigt att du har koll på vilka som faktiskt får pengar om du går bort – alla livförsäkringar har en fastställd förmånstagarordning i villkoren.

Om du vill ändra på ordningen behöver du göra ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande.

Familjeskydd

En försäkring som du kan välja att teckna är familjeskydd. Precis som med TGL så innebär det att dina efterlevande får ersättning om du skulledö innan du går i pension. Oftast dras pengarna för försäkringen från det belopp som din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension.

Det betyder att den inbetalningen blir lite lägre, men innebär i stället att efterlevande får ersättning månadsvis i minst fem år. I de flesta fall kan du välja hur stor summa som ska gå till försäkringen och det påverkar utbetalningen. Du måste betala inkomstskatt på utbetalningarna.

– Det är svårt att räkna på kostnaden för den här försäkringen eftersom pengarna skulle ha investerats om de inte gick till försäkringen. Det innebär mindre pengar att investera i pensionssparandet och hur hög försäkringskostnaden blir beror helt enkelt på vilken avkastning pensionssparandet ger, säger Victor Sundblad.

Det går även att teckna ett familjeskydd frivilligt genom till exempel ett fackförbund. Då betalar du vanligtvis för skyddet månadsvis och ersättningen är skattefri.

En livförsäkring ger ett ekonomiskt skydd så att din partner och era barn till exempel kan bo kvar i er gemensamma bostad.
Victor Sundblad, produktchef på Bliwa

Livförsäkring

Livförsäkring är egentligen ett samlingsbegrepp för alla försäkringar som vi beskriver i den här guiden, men används också om en typ av grupp- eller individförsäkring som du kan köpa till privat.

Det vanliga är att du tecknar den genom ditt fackförbund eller din arbetsgivare, men det finns också varianter där du inte behöver tillhöra en grupp. Här kan du själv välja vilket belopp du vill teckna den på och det påverkar kostnaden. Vanligtvis gäller försäkringen fram till 67 år och beloppet betalas ut skattefritt vid ett tillfälle.

– Ofta kommer du i kontakt med den här typen av försäkringar i samband med att du får barn eller tecknar ett nytt bolån. Då blir behovet tydligt. Det här blir ett ekonomiskt skydd så att till exempel din partner kan bo kvar i er gemensamma bostad, säger Victor Sundblad. 

Återbetalningsskydd

Att teckna ett återbetalningsskydd innebär att värdet på din tjänstepension betalas ut till efterlevande. Om du går bort innan pensionen betalas det ut som månadsbelopp under minst fem år. Om du redan har gått i pension när du går bort övertar din familj de utbetalningar som återstår. I båda fallen betalar du inkomstskatt på ersättningen.

Du som individ kan teckna den här försäkringen om den finns som tillval i ditt kollektivavtal eller i det tjänstepensionsavtal som din arbetsgivare har tecknat. Här blir det inte någon extra månadskostnad, men din pension blir lägre då du inte får ta del av arvsvinster om du väljer återbetalningsskydd. Arvsvinst innebär att du får del av pensionerna från de personer som inte har tecknat återbetalningsskydd och avlidit innan pensionen betalats ut. Den pensionen delas då upp över de som inte valt återbetalningsskydd.

– Den stora skillnaden jämfört med de andra livförsäkringarna är att du inte behöver vara arbetande för att den här ersättningen ska betalas ut. I de andra försäkringarna finns olika slutåldrar, säger Victor Sundblad. 

Livförsäkringar i korthet

Vad Vem tecknar Utbetalning Skatt
TGL (tjänstegrupplivförsäkring) Arbetsgivaren Engångsbelopp Skattefritt
Familjeskydd Du Månadsvis Inkomstskatt
Livförsäkring Du Engångsbelopp Skattefritt
Återbetalningsskydd Du Månadsvis Inkomstskatt

Den här informationen gäller i de allra flesta fall, men det kan förekomma olika varianter. 

BEHOVSGUIDEN

Har du rätt livförsäkring?

Tycker du att livförsäkringen och andra försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram den digitala tjänsten Behovsguiden. När du har svarat på frågorna får du reda på vilka försäkringar du har i dag – både hos oss och hos andra försäkringsbolag – och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation.

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra.

Senast uppdaterad: 19 februari 2024.