Gå till innehållet

Se upp för vinterns vanligaste olyckor

Vintern är här och med den kommer snö och is. När temperaturen är under noll grader ökar risken för fallolyckor.
– Många ramlar så illa att de bryter benet eller armen – och det handlar inte bara om äldre personer, säger Annica Lundström på Bliwa.

Fallolyckor är den vanligaste olycksorsaken i Sverige och när det blir kallt, is och snö ute ökar risken för att halka. Isiga trottoarer och gångvägar, hala trappor och entréer fulla av slask blir vanligare. Golv och korridorer inomhus kan bli glashala när slask och snö letar sig in.

Bliwa märker av vinterns vanligaste skador då de ofta täcks av olycksfallsförsäkringen, som ger ersättning för kostnader vid en olycka.

– Under perioder då många är lediga ser vi alltid att olycksfallsskadorna ökar. På sommaren är det vanligt med skador som leder till ärr, medan det under jul- och nyårsledigheten samt sportlov är vanligare med skador på rörelseapparaten, säger Annica Lundström, skadechef på Bliwa, och fortsätter:

– Vi ser många fall av olika typer av frakturer på handleder, höfter, armar och ben under vintermånaderna. Det är även en hel del hjärnskakningar och huvudskador.

"Många kanske tänker att det bara är äldre personer som halkar och skadar sig, men även yngre drabbas."
Annica Lundström, skadechef på Bliwa

Ökning av is- och snöolyckor

Under 2022 fick 134 270 personer vård med anledning av fall genom halkning, snavning eller snubbling, enligt statistik från Socialstyrelsen. 19 407 fall var direkt knutna till is eller snö. Det är en ökning jämfört med 2021, då antalet var 124 449.

– Många kanske tänker att det bara är äldre personer som halkar och skadar sig, men även yngre drabbas, säger Annica Lundström.

Risker i fjällen

Det är inte bara på hala gator vi skadar oss, utan skidbacken är också en vanlig olycksplats. I Socialstyrelsens statistik räknas skridskor, rullskidor och skateboard också under samma rubrik som skidåkning och snowboard – 2022 uppsökte 15 635 personer vård på grund av fall under någon av de aktiviteterna.

– Under pandemin såg vi en minskning av skadorna i samband med skidåkning då många undvek att åka till fjällen. Annars ser vi en ökning varje vinter och det vanligaste är knäskador, säger Annica Lundström.

Så kan en olycksfallsförsäkring hjälpa

Om du råkar ut för en olycka kan en olycksfallsförsäkring hjälpa till på flera sätt. Den kan till exempel ersätta kostnader för vård, rehabilitering, hjälpmedel och resor.

– Men framför allt kan en olycksfallsförsäkring göra stor skillnad om du skulle få bestående men efter en olycka. Då kan du få ersättning för både så kallad medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet, säger Annica Lundström.

Medicinsk invaliditet innebär att du har kvarstående besvär av olycksfallsskadan i form av till exempel nedsatt rörlighet eller att du upplever smärta.

Med ekonomisk invaliditet menas att skadan har medfört en bestående nedsättning av din arbetsförmåga med minst 50 procent.

Fem tips för att förebygga halkolyckor

  1. Köp löstagbara halkskydd till dina skor. Du hittar halkskydd bland annat på apotek och i välsorterade skoaffärer.
  2. Om det nyligen har snöat – kom ihåg att det kan finnas isfläckar under snön.
  3. Sanda eller salta på uppfarten och vid ingången till ditt hus när det är halt. Salt fungerar när det är varmare än sju minusgrader.
  4. Bor du i bostads- eller hyresrätt, kontakta din värd om det är halt nära din bostad.
  5. Kontakta din kommun om du upplever att det är halt utanför affärer, på trottoarer eller vägar i ditt närområde.

Källa: Vårdguiden

Behovsguiden

Bli rätt försäkrad med Behovsguiden

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra. 

Senast uppdaterad: 19 feburari 2024.