Gå till innehållet

Vabruari är en myt – här är den på riktigt värsta månaden

Varje år runt den här tiden varnas det för vabruari – den månad då småbarnsföräldrar måste vara hemma med sjuka barn. Visst är det många som är sjuka nu, men den verkligt tuffa vabmånaden börjar faktiskt först i mars.

Vabruari som begrepp dök upp i tidningarna runt 2010 och blev snabbt ett populärt uttryck för månaden då nästan alla småbarnsföräldrar någon gång behöver stanna hemma från jobbet för att ta hand om sjuka barn. Under de nästkommande åren därefter var verkligen februari en utsatt månad. Trots att den bara består av 28 dagar var antalet vabdagar ofta betydligt högre än övriga månader enligt Försäkringskassans statistik.

Barnförsäkring och vab

Om ditt barn åker på en kortare förkylning eller magsjuka går det tyvärr inte att få ersättning från barnförsäkringen, men om Försäkringskassan exempelvis beviljat föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn eller blir inlagd under minst tre dagar i följd kan du som förälder få dagersättning från Bliwas barnförsäkring. Det kan göra det möjligt att vara tillsammans med ditt barn utan att behöva oroa dig för förlorad inkomst eller merkostnader kopplade till barnets vård.

Barn- och gravidförsäkring

Under senare år har uttrycket vabruari fått ännu större spridning och används till och med av läkare och forskare när de ska berätta om sjukdomar under årets första månader. Det enda problemet med det stora fokuset på februari är att det inte längre stämmer. Sedan 2020 tar vi ut betydligt fler vabdagar i mars. Även om vi tar hänsyn till att mars, förutom vid skottår, består av tre extra dagar tar vi ändå ut fler vabdagar utslaget på antalet dagar i månaden. Det här gör mars till den absolut värsta månaden.

Mönstret för vilket månad som toppar när det gäller antalet vab-dagar har ändrats sedan covid-pandemin.

Förändringen går att spåra tillbaka till pandemin som bröt ut i Sverige just under februari och mars år 2020. Överlag har antalet vabdagar ökat sedan pandemins utbrott och att mars 2020 sticker i väg kan ha att göra med hur Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer tolkades. Men det förklarar inte varför mars fortsätter att ligga högre än februari.  Det verkar i statistiken som att fenomenet vabruari upphörde i och med covid-19, även om det levt vidare som populärt begrepp.

Perioden januari till och med mars är en intensiv period när det kommer till vab, och det har inte förändrats. Inget tyder på att den här perioden kommer att bli mindre utsatt för virusspridning på förskolorna, men toppen verkar ha flyttats fram på året. För den som saknar vabruari som begrepp finns det lite goda nyheter. Förra året, 2023, var faktiskt antalet nettodagar utslaget på antalet dagar i månaden något högre i februari än i mars – även om mars låg högre på totalen. Tiden får alltså utvisa om vabruari återintar förstaplatsen.

Behovsguiden

Bli rätt försäkrad med Behovsguiden

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra. 

Publicerad: 19 februari 2024.