Gå till innehållet

Så vet du att du inte behöver en personförsäkring

Att ha en personförsäkring som skyddar din ekonomi är ofta ett bra råd, men det finns personer som inte behöver den tryggheten. Här reder vi ut typexemplet för en person som kan välja bort personförsäkringar.

En personförsäkring fungerar som en ekonomisk trygghet ifall något skulle hända. För de flesta är det ett bra skydd om olyckan är framme eller om du skulle bli av med jobbet, men alla har inte samma behov. Här är några aspekter som kan göra en försäkring onödig för dig.

Ett stort sparkonto

När du tecknar en försäkring innebär det att du kommer att betala en viss summa pengar för att få ekonomisk ersättning ifall du behöver använda försäkringen. Det är fullt möjligt att spara ihop ett eget kapital att ha som säkerhet i stället, men då krävs det att du sätter undan stora belopp. Avgiften för en försäkring är nästan alltid betydligt lägre än den ersättning som du har rätt till, något som innebär att du måste göra större avsättningar varje månad för att spara ihop samma summa.

Ingen familj

Flera försäkringar, som till exempel livförsäkringen, fungerar som ett skydd för efterlevande. Är du till exempel sambo kan livförsäkringen vara vad som gör det möjligt för din partner att bo kvar om du skulle gå bort, då partnern får ekonomisk ersättning från försäkringen. Om du däremot inte har någon familj eller någon annan som är beroende av din inkomst, blir den här typen av försäkring onödig eftersom du i så fall saknar en förmånstagare som behöver extra ekonomisk trygghet om du skulle gå bort.

Att skapa en trygg ekonomisk situation för den egna familjen är också ett viktigt skäl att ha ett bra försäkringsskydd. Exempelvis bör eventuella barn omfattas av en barnförsäkring och en inkomstförsäkring skapar förutsättningar för att du ska kunna ställa om och hitta ett nytt arbete, utan att det går ut över din familjesituation, hur ni bor eller hur ni lever.

Aldrig allvarligt sjuk

Du behöver aldrig en försäkring förrän du behöver den. Om du på förhand skulle kunna veta att du aldrig kommer att bli sjuk, finns det ingen anledning till att ha en sjukförsäkring, som ger ersättning för förlorad inkomst vid sjukskrivning. Även en diagnosförsäkring, som betalar ut ett engångsbelopp om du diagnostiseras med en allvarlig sjukdom, blir i så fall onödig. Om du dessutom kunde veta att du aldrig skulle vara med om en olycka, skulle en olycksfallsförsäkring vara onödig. Den ger annars ersättning för bland annat vård, rehabilitering och eventuella anpassningar av hemmet som kan behövas om olyckan leder till en förändring av din fysiska eller psykiska funktionsförmåga.

Behovsguiden

Bli rätt försäkrad med Behovsguiden

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra. 

Läs fler artiklar