Gå till innehållet

Mobbad på jobbet? Så kan försäkringar hjälpa

Mobbning i arbetslivet är vanligt och kan få väldigt allvarliga konsekvenser. Här berättar vi vad du kan göra om du upplever att du själv eller en kollega är utsatt – och vilken hjälp du kan få genom dina försäkringar.

Arbetsmiljöverkets senaste rapport om svensk arbetsmiljö visar att sju procent har blivit utsatta för personlig förföljelse, i form av elaka ord eller handlingar, från chefer eller kollegor under det senaste året. Den som blir utsatt för mobbning eller kränkande särbehandling kan drabbas av psykisk ohälsa, och ny forskning tyder dessutom på att var 20:e fall av självmord har samband med arbetsrelaterad mobbning.

– Jämfört med tidigare studier så har sambandet mellan kränkande särbehandling och självmord stärkts, men fortfarande är kunskapsläget osäkert. Det är viktigt att arbeta med den sociala arbetsmiljön och förebygga kränkande särbehandling, säger Bengt Järvholm, senior professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga kränkande särbehandling och att drabbade tas om hand. Därför ska du prata med din chef om du upplever att du själv eller en kollega mobbas. Du kan också prata med fackligt förtroendevalda som till exempel arbetsmiljöombud eller arbetsplatsombud.

Hjälp finns att få genom försäkringar

Om du utsätts för mobbning eller kränkningar på arbetsplatsen kan dina försäkringar fylla en viktig funktion.

– Med rätt försäkringar finns det hjälp att få, även om det börjar med att arbetsgivaren ska uppfylla sitt arbetsmiljöansvar, säger Victor Sundblad, produktchef på Bliwa, och fortsätter:

– Större arbetsgivare har ofta en anknuten företagshälsovård som kan stötta såväl chefer som medarbetare. Mindre bolag saknar ofta detta och där är det därför ännu viktigare att det finns bra försäkringar som kan täcka in vid behov.

Försäkringar kan bland annat innehålla förebyggande stöd. I Bliwas vårdförsäkring ingår till exempel tre kostnadsfria och anonyma samtal med samtalsterapeut.

– Även i olycksfallsförsäkringar är det vanligt att ett krisstöd finns. Bliwas olycksfallsförsäkring innehåller exempelvis kristerapi i form av psykologtjänster, som kan vara till hjälp till följd av hot, våld eller liknande, säger Victor Sundblad.

Om mobbning leder till sjukskrivning

Mobbning kan orsaka psykisk ohälsa och Försäkringskassans statistik visar att psykiatriska diagnoser är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Bliwa ser samma tendens i sin statistik: ungefär hälften av alla som får ersättning från sjukförsäkringen lider av psykisk ohälsa.

– Bliwas sjukförsäkring ger skydd vid psykisk ohälsa, vilket alla sjukförsäkringar inte gör. Som alltid är det viktigt att kontrollera vilket skydd du har innan något händer, säger Victor Sundblad.

4 råd vid mobbning på arbetsplatsen

  1. Kom ihåg att det alltid är den som utsätts som avgör om hen känner sig trakasserad, och att trakasserier kan vara av såväl fysisk, verbal som icke-verbal karaktär.
  2. Om du bedömer att det är möjligt, säg ifrån direkt när du känner dig kränkt eller upplever att en kollega utsätts.
  3. Anteckna vad som sägs eller görs och som du upplever som kränkande. Skriv ner datum, tid och om det fanns några vittnen.
  4. Berätta om det som hänt för din närmaste chef eller en annan chef som du har förtroende för. Om det finns fackligt förtroendevalda på din arbetsplats kan du prata med dem för att få råd och stöd.

Källa: Unionen

Behovsguiden

Bli rätt försäkrad med Behovsguiden

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra. 

Publicerad: 10 juli 2023.