Gå till innehållet

Mobbningen ökar – fem råd om ditt barn är utsatt

För många barn och ungdomar är skolstarten förknippad med oro och ångest – och siffror visar att mobbning bland unga i skolåldern har ökat kraftigt de senaste åren. Skolan och samhället har ett stort ansvar för att förbättra situationen, men om ditt barn är utsatt kan ni även få stöd genom era försäkringar.

Antalet barn mellan 9 och 18 år som utsätts för mobbning har ökat kraftigt de senaste åren: från ungefär 60 000 barn år 2015 till minst 140 000 barn år 2022. Det visar en rapport från Friends och Örebro universitet, som baseras på en Novus-undersökning och elevstatistik från Skolverket.

Flickor uppger i betydligt större utsträckning att de är utsatta för verbal eller relationell mobbning, nätmobbning och sexuella trakasserier, medan fysisk mobbning är något vanligare bland pojkar. De kränkningar som flickor utsätts för är ofta dolda för vuxna.

– Elever vittnar om att vuxna i skolan inte agerar lika mycket på denna form av kränkningar som de gör på de fysiska kränkningar som pojkar utsätter varandra för, säger Anna-Carin Wettefors, sakkunnig på Friends, i ett pressmeddelande.

Enligt Friends påverkas var tionde barn så negativt av mobbningen – både utbildnings- och hälsomässigt – att de över tid behöver ta del av offentliga insatser inom till exempel hälso- och sjukvård samt riskerar ett försenat inträde på arbetsmarknaden.

Försäkringar kan ge ersättning till mobbade

Barn och unga som utsätts för mobbning kan ha rätt till ersättning och stöd genom sina försäkringar. Det kan till exempel finnas ett mobbningsskydd i hemförsäkringen, och även vissa barnförsäkringar innehåller skydd för barn som lider av psykisk ohälsa på grund av mobbning eller andra orsaker.

Bliwas barnförsäkring finns i tre nivåer – Bas, Premium och Premium extra – och besvär till följd av depression och liknande är undantaget eller begränsat i de två första nivåerna.

– Annars gäller försäkringen om barnet drabbas av sjukdom till följd av exempelvis mobbning. Bliwas barnförsäkring innehåller även exempelvis kristerapi i form av psykologtjänster som kan vara till hjälp, säger Annica Lundström, skadechef på Bliwa.

5 råd om ditt barn blir mobbat

 1. PRATA MED DITT BARN

  När ditt barn berättar om mobbningen är det viktigt att lyssna utan att värdera, att bekräfta att barnet är modigt som berättar och fråga om hen har egna förslag på lösningar. Prata ofta med barnet och följ upp genom att fråga om situationen har förändrats. På Friends hemsida finns fler råd om hur du pratar med ditt barn om mobbning.
 2.  TA KONTAKT MED BERÖRDA VUXNA

  Förskolor, skolor och idrottsföreningar har ett ansvar att förebygga och stoppa mobbning inom deras verksamheter. Om ditt barn är utsatt för mobbning ska du alltid prata med barnet först, sedan kan du kontakta till exempel ansvarig pedagog, mentor eller tränare för att prata om situationen och vilka åtgärder de planerar.
 3.  STÖTTA DITT BARN

  Var tydlig med att det inte är barnets fel att hen utsätts för mobbning och att hen inte ska behöva ändra på sig för att bli behandlad bra. Stärk barnet genom att påminna om alla bra egenskaper hen har. Betona att situationen går att förändra och hjälp ditt barn med strategier, till exempel att säga ifrån om hen vågar eller hämta en vuxen.
 4. SPARA BEVIS OCH ANMÄL

  Spara till exempel skärmdumpar och meddelanden om mobbningen även sker på nätet, för att kunna visa för skolan. Bevisen är även viktiga att visa för polisen om ett brott har skett och du anmäler det. Mobbningen kan till exempel vara förtal, olaga hot, misshandel eller hets mot folkgrupp.
 5.  ANVÄND DEN HJÄLP NI HAR RÄTT TILL

  Vissa försäkringar kan ge ekonomisk ersättning och stöd i form av till exempel psykologsamtal när ett barn utsätts för mobbning. Kolla upp vilket skydd du och din familj har genom era försäkringar och se till att använda den hjälp ni har rätt till.

Behovsguiden

Bli rätt försäkrad med Behovsguiden

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra. 

Publicerad: 11 juli 2023.