Gå till innehållet

Försäkringarna du behöver som förälder

På våren, omkring nio månader efter sommaren, föds många barn i Sverige och den allra vanligaste födelsemånaden är mars, enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Att bli förälder är en stor händelse och det finns många viktiga saker att tänka på när du ska välkomna ett nytt barn till världen, bland annat att du och din familj är rätt försäkrade.

Redan när barnet är i magen gör du klokt i att teckna en bra barn- och gravidförsäkring som komplement till samhällets skydd. Barnfamiljer får en hel del stöd från samhället, men stödet är ganska begränsat.

– En barn- och gravidförsäkring kan göra stor ekonomisk skillnad och påverka hela framtiden för ett barn som drabbas av olycksfall eller sjukdom, säger Victor Sundblad, produktchef på Bliwa.

Teckna barn- och gravidförsäkring tidigt

Bliwas barn- och gravidförsäkring kan börja gälla redan från vecka 10 i graviditeten för föräldrar och syskon, och för det ofödda barnet tidigast vecka 23. För att försäkringen ska gälla under graviditeten måste den tecknas senast graviditetsvecka 36. När barnet föds övergår gravidförsäkringen till en barnförsäkring.

– Det gäller att vara försäkrad innan någonting händer, konstaterar Victor Sundblad.

Barn- och gravidförsäkringen från Bliwa ger bland annat ersättning om barnet på grund av en skada eller sjukdom får bestående nedsättning av sin fysiska funktionsförmåga eller framtida arbetsförmåga, specifika diagnoser och dödsfall. Försäkringen kan också ersätta kostnader för till exempel vård, resor, rehabilitering och hjälpmedel.

Fler viktiga försäkringar för dig med familj

Förutom barn- och gravidförsäkringen finns det flera andra försäkringar som är bra att teckna eller ändra när du blir förälder.

– I samband med att du blir förälder bör du se över ditt eget skydd vid sjukdom, olycksfall och dödsfall, det vill säga händelser som kan begränsa din funktions- och arbetsförmåga – och därmed förmågan att försörja familjen, säger Victor Sundblad och räknar upp försäkringar som ger detta skydd, se listan nedan.

När det gäller livförsäkring är det viktigt att se över vem eller vilka som ska få ersättningen om du går bort, det vill säga vara förmånstagare. I första hand är det din make, maka eller sambo som får pengarna.

– Beroende på familjesituation kanske du vill ändra förmånstagare eller ha flera, till exempel om du har barn från ett tidigare förhållande. Du kan ändra förmånstagare genom att lämna in ett särskilt förmånstagarförordnande till ditt försäkringsbolag, säger Victor Sundblad.

6 försäkringar för dig som är förälder

Här är försäkringarna som är bra att teckna eller se över i samband med att du blir förälder.

 1. Livförsäkring

  Ekonomiskt skydd till dina efterlevande, i form av ett engångsbelopp, om du skulle gå bort.
 2. Sjukförsäkring

  Få ekonomiskt stöd månadsvis om du blir sjukskriven en längre tid och inte kan arbeta som du brukar.
 3. Sjukkapital

  Extra ekonomiskt stöd i form av ett engångsbelopp om du blir sjukskriven en längre tid.
 4. Olycksfallsförsäkring

  Få ekonomiskt stöd om du råkar ut för en olycka som ger dig bestående skador eller medför extra kostnader.
 5. Sjuk- och olycksfallsförsäkring

  Två försäkringar i en – ger ersättning om du inte längre kan jobba som förut efter sjukdom eller en olycka.
 6. Diagnosförsäkring

  Om du drabbas av en allvarlig sjukdom kan diagnosförsäkringen ge dig ett engångsbelopp som betalas ut direkt.

Behovsguiden

Bli rätt försäkrad med Behovsguiden

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra. 

Senast uppdaterad: 19 februari 2024.