Gå till innehållet

Sjuk- och olycksfalls­försäkring

Om du drabbas av en sjukdom eller en olycka som gör att livet förändras för alltid – då är en sjuk- och olycksfallsförsäkring ett betydelsefullt komplement till samhällets skydd.

  • ""

    Viktigt komplement till samhällets skydd

  • ""

    Pengar för att ställa om efter en allvarlig sjukdom

  • ""

    Pengar för att ställa om efter en allvarlig olycka

Om livet förändras efter sjukdom eller olycka

En vanlig olycksfallsförsäkring ger ersättning om du drabbas av en olycka. Om du till exempel inte kan leva på samma sätt som tidigare eller arbeta som vanligt.

Men den vanligaste anledningen till nedsatt funktionsförmåga är faktiskt sjukdom. Med en sjuk- och olycksfallsförsäkring har du rätt till ersättning oavsett om det är en sjukdom eller en olycka som gör att du behöver ställa om.

Försäkringen ersätter kostnader du får vid en olycka, till exempel för vård, rehabilitering, hjälpmedel och resor. Men den gör verklig skillnad om en sjukdom eller ett olycksfall leder till ett handikapp som gör att du inte längre kan arbeta eller fungera som vanligt.

Försäkringen är ett bra komplement till samhällets stöd.

Vanliga frågor om sjuk- och olycksfallsförsäkringen