Gå till innehållet

Guide: så väljer du rätt sjukförsäkring

Många vill ha en försäkring som ger ersättning ifall de skulle drabbas av en allvarlig sjukdom, men i dag finns en rad olika försäkringar som ger olika typer av skydd. Vi guidar dig genom ett sjukdomsförlopp för att du ska förstå skillnaden mellan de olika försäkringarna och vilket skydd som passar bäst för dig.

Sjukdom kan verkligen förändra livet. Beroende på vad du drabbas av kan olika typer av anpassningar bli nödvändiga. Kanske behöver hemmet göras om för att bli mer tillgängligt eller så gör sjukdomen att du inte kan utföra ditt tidigare arbete.

I dag finns försäkringar som ger dig skydd i alla tänkbara situationer, men det kan vara svårt att förstå skillnaden. I den här guiden går vi igenom Bliwas olika sjukförsäkringar och visar när och hur de stöttar dig och dina nära.

Vårdförsäkring

Du blir sjuk, behöver stanna hemma från jobbet och det visar sig att du behöver specialistvård . I det läget är Bliwas vårdförsäkring är ett komplement till samhällets skydd. Du får hjälp med rådgivning och tidsbokning och försäkringen hjälper dig att få rätt vård snabbare. 

En vårdförsäkring innebär inte att du får tillgång till andra behandlingar än genom din vanliga vårdcentral, utan skillnaden är att du garanteras vård snabbare än annars.

Inom en vecka får du träffa en specialist och om du skulle behöva opereras är du garanterad det inom 14 dagar. Den vanliga vårdgarantin garanterar att träffa en specialist inom 90 dagar och lika lång tid fram till operation. Den här försäkringen gör att du kan slippa en längre sjukskrivning där du väntar på vård.

Läs mer om vårdförsäkringen.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Den här försäkringen är en utökad olycksfallsförsäkring, som ger dig ett extra skydd vid plötsliga sjukdomar.
Du drabbas av en plötslig sjukdom, exempelvis hjärtinfarkt eller stroke, som gör att du måste resa till ett större sjukhus i en annan stad. Redan när du insjuknar ger den här försäkringen ersättning för vård och resor. Behöver du rehabilitering eller anpassa hemmet på grund av sjukdomen kan du få ersättning från försäkringen.

Skulle sjukdomen eller behandlingen ge ärr eller liknande kan du även få ersättning för det. Försäkringen skyddar även från inkomstbortfall under den första perioden (dag 29–90). Med en sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du även få engångsersättning som betalas ut om det visar sig att du inte blir helt återställd efter en sjukdom.

Läs mer om sjuk- och olycksfallsförsäkringen.

Diagnosförsäkring

Efter att du träffat läkaren visar det sig att du drabbats av en allvarlig sjukdom. Du får en diagnos av läkaren. Redan sju dagar efter att du fått en diagnos kan du ansöka om ersättning från din diagnosförsäkring.

Totalt täcker försäkringen 19 olika diagnoser och de vanligaste är hjärtinfarkt, stroke eller cancer. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp.

Läs mer om diagnosförsäkringen.

Sjukförsäkring

Det visar sig att du drabbats av en allvarlig sjukdom och behöver sjukskrivas från ditt arbete. Till en början är stödet från Försäkringskassan ofta tillräckligt, men efter 360 dagar sänks ersättningen. Många behöver längre tid för att kunna återgå till arbetet.

Med en sjukförsäkring kan du få ekonomiskt stöd under en längre tid. Om du har tecknat din sjukförsäkring via din arbetsgivare eller ditt fackförbund börjar utbetalningarna vanligtvis efter 90 eller 360 dagar och du får ersättning varje månad.

Försäkringskassan har också ett inkomsttak där ersättningen baseras på lönen upp till 10 prisbasbelopp per år. 2024 innebär det att ersättningen baseras på upp till en månadslön om 47 750 kronor. Tjänar du mer än taket blir din ersättning lägre än 80 procent av lönen. En sjukförsäkring tecknar du själv baserat på din lön. Du kan välja olika nivåer för att garanteras en ersättning som du känner dig trygg med.

Bliwas sjukförsäkring ger även ersättning vid sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa, ett allt vanligare problem som ofta tar lång tid att återhämta sig från. Hur länge du får utbetalningar varierar mellan olika sjukförsäkringar.

Läs mer om sjukförsäkringen.

Sjukkapital

Den allvarliga sjukdomen leder till att du måste sjukskriva dig under en längre period. När du har varit sjukskriven i tre sammanhängande år, eller sammanlagt tre år under en femårsperiod, kan du få ersättning från din sjukkapital.

Den betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp och fungerar som ett bra ekonomiskt stöd vid sidan av andra försäkringar.

Läs mer om sjukkapitalförsäkringen.

Då kan du söka och få ersättning

När du kan få ersättning från en försäkring regleras i försäkringsvillkoren. Där regleras även vilka sjukdomar som ger dig rätt till ersättning. För att vara säker på att försäkringen motsvarar dina behov och förväntningar är det alltid viktigt att läsa på ordentligt innan du gör ditt köp.

 

 • Vårdförsäkring
  När du behöver rådgivning eller söka specialistsjukvård.
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
  När du har haft vårdkostnader men också om du inte blir helt återställd efter en sjukdom.
 • Diagnosförsäkring
  Du kan söka ersättning sju dagar efter du har fått en diagnos.
 • Sjukförsäkring
  90 eller 360 dagar in i sjukskrivningen beroende på gruppavtal.
 • Sjukkapital
  Efter tre års sjukskrivning eller efter sammanlagt tre års sjukskrivning under en femårsperiod.

Behovsguiden

Bli rätt försäkrad med Behovsguiden

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra.