Gå till innehållet

Viktiga råd för en säker sommar vid vattnet

Bad, båtliv och vattensporter är inte bara härliga sommaraktiviteter – de kan också leda till olyckor och i värsta fall dödsfall. Här är tips på hur du kan förebygga drunkningsolyckor och få en säker sommar vid vattnet.

På sommaren är det många som njuter av att bada, fiska, åka båt eller kanske utöva vattensporter som surfing eller paddling. Men när fler människor tillbringar tid i, på eller vid vattnet innebär det också att antalet drunkningsolyckor ökar.

– Historiskt sett vet vi att kombinationen av varm luft och många soltimmar också åtföljs av förhöjda drunkningstal. Anledningarna är flera, men en huvudsaklig faktor är att fler människor söker sig till svalkande dopp, säger Mikael Olausson, generalsekreterare för Svenska Livräddningssällskapet och fortsätter:

– Det innebär sannolikt att fler ovana badare och personer med lägre eller ingen simkunnighet i större utsträckning utsätter sig för risker. Drunkning är i sig en komplex händelse som dock kan förhindras med relativt enkla åtgärder.

Lika många skadade som omkomna av drunkning

Varje år drunknar i genomsnitt 440 personer i Sverige varav de flesta – 67 procent – är män. Medelåldern är 49 år men människor i alla åldrar drabbas. Till exempel är var femte person som drunknar yngre än 18 år och bland barn 0–4 år syns en ökning.

"Det är många som tänker på att försäkra vattenskotern eller båten, men inte vad som händer om du själv blir skadad."
Victor Sundblad, produktchef på Bliwa

Det här visar en omfattande studie som Svenska Livräddningssällskapet gjorde tillsammans med Karolinska institutet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2021. Studien sammanställde alla drunkningsolyckor i Sverige under åren 2003–2017 utifrån den internationellt vedertagna definitionen av drunkning, som innebär att andas in vatten.

Studien visar att ungefär hälften av de som årligen drunknar, cirka 220 personer, omkommer. Lika många överlever men blir skadade och behöver sjukhusvård. Kvinnor och yngre har större chans att överleva drunkningsolyckor.

Men förutom drunkningsfaran finns det även andra risker förknippade med bad- och båtliv som är viktiga att se upp för. Till exempel risken att halka och slå sig på en klippa eller brygga, eller att skada en hand när du förtöjer en båt.

Försäkringar kan ge ersättning vid olyckor

Om olyckan skulle vara framme kan ett bra försäkringsskydd göra stor skillnad.

– Det är nog många som tänker på att försäkra vattenskotern eller båten, men inte alltid på vad som händer om du själv skadar dig. Det är bra att löpande se över sitt försäkringsskydd och i synnerhet inför ledigheter, säger Victor Sundblad, produktchef på Bliwa.

En olycksfallsförsäkring ersätter inte bara kostnader du får vid en olycka, till exempel för vård och rehabilitering. Den kan också ge ersättning om olyckan leder till att du får en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta eller fungera som tidigare.

Om du blir sjukskriven en längre tid efter olyckan kan även en sjukförsäkring göra stor skillnad. Sjukförsäkringen är ett komplement till Försäkringskassan och hjälper upp nivån på ersättningen, så att tiden du är borta från jobbet inte blir lika tuff ekonomiskt.

För att ge ditt barn ett bra skydd kan du teckna en barn- och gravidförsäkring, som bland annat täcker kostnader i samband med en olycka och ger ett ekonomiskt skydd om olyckan skulle leda till att barnet som vuxen inte kan arbeta.

6 tips för en säker sommar vid vattnet

 1. Förbered dig

  Tala om för någon vart du ska och när du kommer tillbaka. Om du ska bada – ta reda på var du kan hitta livräddningsutrustning. Om du ska åka båt – ta med räddningsutrustning och använd alltid flytväst.
 2. Tänk på vädret

  Åk inte båt och bada när det åskar. Var även försiktig om det blåser mycket, då vattnet kan bli vågigt och strömt så att flytleksaker och människor kan driva i väg.
 3. Var inte ensam

  Ha alltid sällskap med dig i båten eller när du badar. Ha hela tiden uppsikt över varandra vid badet.
 4. Att tänka på vid bad

  Gå försiktigt på bryggor, klippor och bassängkanter. Hoppa och dyk bara om vattnet är tillräckligt djupt, och simma alltid längs strand eller brygga.
 5. Tips för en säker båttur

  Var rätt antal personer i båten. Sitt ner i mindre båtar och byt bara plats om du måste.
 6. Om något händer

  Använd förlängda armen om du behöver hjälpa någon upp ur vattnet. Om du behöver hjälpa någon upp i en båt – ta upp personen i aktern. Kom ihåg att ett tidigt larm till 112 kan vara livsavgörande vid en drunkningshändelse.

Källa: Svenska Livräddningssällskapet

Behovsguiden

Bli rätt försäkrad med Behovsguiden

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare för dig har vi tagit fram en ny digital tjänst som vi kallar Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag - både hos oss och andra försäkringsbolag - och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra. 

Publicerad: 27 juni 2023.